Istota przewagi konkurencyjnej leży u podstaw wzajemnych zależności występujących pomiędzy trzema różnymi czynnikami. Zalicza się do nich:

  1. Nasze zasoby – wszystko to, co w danej chwili posiadamy – czym dysponujemy. Są to umiejętności, sieć kontaktów itp.
  2. Nasze aspiracje – wartości jakimi się w życiu kierujemy, cele jakie chcemy osiągać oraz pomysły i wizje na przyszłość.
  3. Rzeczywistość rynkowa – popyt na nasze zasoby i aspiracje.

Najlepszą drogą, jaką możemy podążać jest taka, w przypadku której będziemy mogli realizować szczególnie ważne dla nas aspiracje, wykorzystując do tego nasze zasoby, które odpowiadają aktualnym warunkom panującym na rynku. W następnych artykułach postaramy się wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania wszystkich tych elementów i ich wpływ na kształtowanie się naszej kariery zawodowej.