Do zasobów miękkich zaliczamy te, których nie jesteśmy w stanie w sposób bezpośredni spieniężyć. Są to czynniki posiadające niewymierny charakter i decydujące o naszym sukcesie zawodowym, czy biznesowym. Prostym przykładem takich zasobów jest nasza wiedza bądź informacje, jakie gromadzimy w umyśle. Są to również kontakty zawodowe, zaufanie, jakim darzą nas inni ludzie (np. nasi partnerzy biznesowi) oraz posiadane przez nas umiejętności.

Natomiast do zasobów twardych zaliczamy wszystko to, co moglibyśmy umieścić
w bilansie rachunkowym. Mowa tu o naszej gotówce i innych przedmiotach materialnych jakie posiadamy (biurko, laptop itp.). Zasoby te odgrywają kluczową rolę w naszym postepowaniu. Na przykład posiadanie większej ilości gotówki daje nam komfort i pozwala podejmować bardziej ryzykowne decyzje, ponieważ nie obawiamy się tak bardzo o ich ewentualne niepowodzenie.

Należy jednak nadmienić, że pomimo, iż zasoby miękkie są trudniejsze do oszacowania, to w sytuacji, gdy mamy zabezpieczoną sferę finansową, kategoria tych zasobów odgrywa większą rolę w ostatecznym rozrachunku. Dzieje się tak bowiem skuteczność realizacji danego projektu biznesowego w większym stopniu zależy od naszych umiejętności, kontaktów i doświadczenia, niż od środków, jakie udało nam się zgromadzić na koncie bankowym.

Opracowano na podstawie: R. Hoffman, B. Casnocha, Jesteś start-upem. Buduj swoją przyszłość, inwestuj
w siebie i realizuj się zawodowo, Wyd. Helion, Gliwice 2014.