Raczej z całą pewnością nikt nie podważy potrzeby monitorowania działań konkurencji, zmian na rynku, potrzeb klientów by coraz skuteczniej prowadzić działalność biznesową i dopasowywać ofertę do rynku. Natomiast pytanie czy jesteśmy świadomi wszystkich podmiotów otoczenia naszego biznesu?

W literaturze naukowej występuje otoczenie dalsze i bliższe (znane też jako otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne) – choć nie jest to jedyna klasyfikacja. Warto tu przypomnieć o tzw.mezootoczeniu (otoczeniu sektorowym/branżowym), które obok mikrootoczenia i makrootoczenia tworzy pełen obraz czynników oddziałowujących na nasz biznes.

Natomiast w tej krótkiej publikacji chcielibyśmy przedstawić nie tyle podmioty otoczenia ile w jaki sposób to otoczenie możemy ocenić albo wręcz po prostu ocharakteryzować. To nie jest takie intuicyjne jak by się mogło wydawać. Otoczenie możemy ocenić z punktu widzenia jego dynamiki (stabilne, turbulentne albo stałe, zmienne bądź burzliwe). Ponadto, możemy spojrzeć jak bardzo zróżnicowane/zdywersyfikowane jest otoczenie i jaki jest jego sposób oddziaływania na nas. Występują także cechy miękkie takie jak: niepewność, szczodrość (zasobność), zależność, rutynowość, wrogość, nacisk, zorganizowanie oraz przedsiębiorczość. Każda z tych cech swój stopień nasilenia, za pomocą którego oceniamy siłę oddziaływania danego czynnika z otoczenia na nasze przedsiębiorstwo i też w drugą stronę. Jest to istotne narzędzie w analizie rynku i przedsiębiorstwo, którym się każdorazowo posługujemy w naszych analizach.

Warto przyjrzeć się otoczeniu w sposób przemyślany i zorganizowany, przecież wybierając miejsce na posadzenie roślinki wybieramy właściwą stronę nasłonecznienia/pH gleby itd. (taka aluzja do wiosennych porządków ogrodowych 😊

Zespół B.I.R.S.