Każdy przedsiębiorca musi zmagać się z niepewnościami, zmianami oraz ograniczeniami. By sprawnie funkcjonować na rynku muszą ocenić swoje zasoby, zestawić je z warunkami danego rynku i na tej podstawie określić swój plan działania. Bardzo często dzięki zachowaniu odpowiednich proporcji tych trzech elementów osiągają przewagę konkurencyjną. Czynniki te są komplementarne, a razem tworzą efekt synergii. Każdy przedsiębiorca powinien zadbać o to, aby jego plan był elastyczny. Wskazane jest, by móc w razie zachodzących zmian, dostosować się do nich i zmodyfikować ten plan. Funkcjonowanie jako przedsiębiorca związane jest również z budowaniem sieci kontaktów. Jest to chyba jeden z najważniejszych elementów w każdej dziedzinie naszego życia. Większość startupów, które osiągnęły sukces oparte było właśnie na skutecznej sieci kontaktów. Przykładem może być Facebook, który został dofinansowany przez PayPala oraz Linkedin. Oczywiście głównym powodem, dla którego inwestycje te miały miejsce była perspektywiczność firmy Zuckerberga, jednakże wiadomym jest, że właściciele tych trzech startupowych gigantów znali się.

Przedstawione analogie i zachowania przedsiębiorców zarządzających starupami są przydatne bez względu na etap kariery zawodowej. Niezależnie od tego czy ktoś jest w fazie kończenia studiów, czy też ma za sobą duży staż pracy warto stosować te reguły. O słuszności tego założenia wiedzą „najwięksi”. Przykładem jest chociażby Apple i Steve Jobs, który określał swoje dzieło jako największy startup na świecie.