Poniekąd można stwierdzić, że znać swoich przyjaciół trzeba, ale znać swoich wrogów/konkurencję jest wręcz rzeczą niezbędną. W szczególności zasadna jest ta prawda w przypadku świata biznesu. Biznes nie funkcjonuje w próżni, rządzi nim rynek i wszyscy gracze w nim. Dzień w dzień każda z firm walczy z konkurencją i im lepiej ją zna tym lepiej może reagować na niektóre sytuacje zachodzące na rynku.

W tej walce i codziennym funkcjonowaniu i konkurowaniu z innymi firmami pomóc nam może wywiad konkurencyjny. Często powstaje pytanie czym wywiad konkurencyjny różni się od analizy konkurencji. Odpowiadamy – wywiad konkurencyjny jest po prostu bardziej rozbudowaną formą analizy konkurencji i służy podjęciu decyzji strategicznych w tym zakresie. W wywiadzie konkurencyjnym bardzo istotny jest początkowy etap całego procesu jakim jest zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji. Wykorzystuje się różne techniki, sposoby, źródła pierwotne i wtórne tak, by zgromadzić jak najlepszą jakościowo ilość informacji – być pewnym, że posiada się wszystkie możliwe dane by móc następnie przejść do etapu analizy tych informacji. Analiza ta nie sprowadza się tylko do ułożenia konkurentów w rankingu czy też poznania ich udziałów rynkowych, lecz również przedstawienie prognozowanych scenariuszy rozwoju, wyników sprzedaży, planowanych potencjalnych kampanii marketingowych, wprowadzenia nowych produktów na rynek itd. To pozwala mieć niemalże pełen obraz sytuacji i tym samym pozwala na dokonanie oceny naszych działań, porównanie tych działań z tym co realizują konkurenci. Dzięki temu w kolejnym etapie procesu wywiadu konkurencyjnego możemy przygotować kilka scenariuszy rekomendowanych działań dla naszej firmy versus działania rynku, tak by móc wyciągnąć właściwe wnioski i dokonać wyboru właściwej strategii dalszego postępowania.

Najważniejszą przesłanką niniejszej krótkiej i „wzmiankowej” publikacji jest podkreślenie znaczenia właśnie wywiadu konkurencyjnego jako bardziej rozbudowanej formy analizy konkurencji. Warto zasięgnąć usług/porady/konsultacji osób specjalizujących się w wywiadzie konkurencyjnym – można dzięki temu jeszcze lepiej zrozumieć swoich konkurentów i dostosować działania dla własnej organizacji.

 

 

Zespół B.I.R.S.