Wywiad biznesowy, konkurencyjny czy też strategiczny nabiera coraz większego znaczenia. Jako temat jest ciekawy nie tylko dla praktyków biznesu, ale także dla pracowników akademickich, jako obszar nauki.

Wywiad biznesowy jest znany głównie jako narzędzie i technika analityczna – wspiera badanie i analizę rynku, pozyskiwanie informacji i budowanie strategii organizacji w oparciu o dane. Jest przydatny w wielu aspektach funkcjonowania biznesu. Biorąc pod uwagę to wsparcie w zarządzaniu strategicznym, które jest sporym obszarem naukowym, wywiad biznesowy można w pewien sposób uznać jako obszar naukowy. Powstaje pytanie – czy aby na pewno?

Wywiad biznesowy/konkurencyjny/strategiczny ma swoich teoretyków, wiele publikacji, ciekawych interpretacji, nurtów, założeń i celów, odbywają się cykliczne konferencje, funkcjonuje międzynarodowa organizacja zrzeszająca praktyków wywiadu konkurencyjnego i strategicznego na całym świecie. A zatem czy to nie jest nauka?

Czy coś co na początku było tylko narzędzie nie stało się czymś więcej? Czymś co można badać, klasyfikować, tworzyć nowe rodzaje i nurty?

Może jeszcze wciąż za wcześnie, ale w naszej opinii, jest to tylko kwestia czasu.

Czy wiązanie węzłów to technika/kompetencja czy nauka?….

Zespół B.I.R.S.