W niniejszej krótkiej publikacji chcielibyśmy poruszyć/przypomnieć analizę SWOT – świetne, dobrze znane narzędzie analizy przedsiębiorstwa na rynku. Tym razem chcielibyśmy zwrócić uwagę na wszechstronność wykorzystania tej analizy nie tylko jako metody analizy biznesu.

Analiza słabych i silnych stron, a także szans i zagrożeń może się odnosić również do poszczególnych, konkretnych decyzji, zaistniałej sytuacji, konkretnych studium przypadku przedsiębiorstwa. Przykładowe sytuacje:

  • Analiza SWOT zatrudnienia nowego pracownika X do działu administracji;
  • Analiza SWOT decyzji wejścia na rynek zagraniczny Y;
  • Analiza SWOT restrukturyzacji przedsiębiorstwa versus cięcie kosztów delegacji służbowych;
  • Analiza SWOT nowego regulaminu prawnego w firmie;
  • Analiza SWOT otworzenia nowej filii zagranicznej;
  • Inne…

I pamiętajmy, że nie zawsze musi to być analiza spisana jako dokument, analiza szeroka/rozległa. Czasami wystarczy po prostu narysować w głowie cztery pola i uzupełnić każde z pól odpowiedziami na pytanie co jest silną i słabą stroną mojej decyzji? A co jest dla niej szansą, a co zagrożeniem? Z pewnością będzie łatwiej „wyczuć” czy decyzja jest właściwa czy też jednak któraś z szal przeważa bardziej i warto swoją decyzję/posunięcie przemyśleć?

Zachęcamy do szerokiego wykorzystania tej dobrej i prostej metody!

 

Zespół B.I.R.S.