Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że kształtujący się kryzys dotknie w mniejszym lub większym stopniu większość firm. Skutki tej negatywnej sytuacji nie będą jednak aż tak drastyczne, by większość działalności zniknęła z rynku. Niektóre branże odczują to bardzo silnie, dla innych pojawią się szanse na osiągnięcie sukcesu. Historia pokazuje, że największe fortuny rodziły się w czasach kryzysu, zaś koniunktura „tylko” sprzyjała ich rozwojowi.

Bardzo ważne jest, aby być proaktywnym oraz przewidującym. Chyba najgorszą rzeczą jaką możemy zrobić jest działanie na oślep. Konieczne jest, by każda decyzja była podejmowana w sposób przemyślany, bowiem obserwacja i właściwe wnioskowanie, połączone
z podejmowaniem adekwatnych działań zaradczych jest kluczem do sukcesu. Podejmowanie błędnych decyzji będzie zawsze objawiać się nieefektywnymi działaniami. Z kolei brak elastyczności jest związany z niemożnością dostosowania się do nowych warunków.

Sytuacje kryzysowe i towarzysząca im niepewność wymagają odpowiedniego zarządzania strategicznego. W obecnych czasach zalecana jest koncepcja VUCA. To skrót od:

  • Volatility (ang. zmienność);
  • Ucertainty (ang. niepewność);
  • Complexity (ang. złożoność);
  • Ambiguity (ang. niejednoznaczność).

Przedstawione powyżej elementy są czterema wymiarami skomplikowanej rzeczywistości. Wymiary te mogą być zarówno zagrożeniem, jak i szansą. Ważne jest tylko, by w odpowiedni sposób na nie zareagować. Konieczne jest w tym celu podjęcie przez przedsiębiorstwo konkretnych działań na poziomie strategicznym. Do działań tych zalicza się:

  • Vision (ang. wizja);
  • Understanding (ang. zrozumienie);
  • Clarity (ang. przejrzystość);
  • Adaptability/Agility (ang. elastyczność, zwinność).

Wizja jest punktem wyjścia do budowania strategii. Aby wiedzieć co robić, musimy sprecyzować cele i co konkretnie chcemy osiągnąć. Wizja bez zrozumienia jej – jest wizją bezsensowną. W związku z tym zalecane jest analizowanie na bieżąco co ma sens, a co nie. Ponadto nasze działania muszą być transparentne (przejrzyste). Załoga przedsiębiorstwa powinna dokładnie wiedzieć co się liczy najbardziej w danej i co jest najważniejszym celem. Elastyczność umożliwia zaś reagowanie na zmieniającą się w bardzo szybkim tempie rzeczywistość.

Opracowano na podstawie materiałów PARP.