O tworzeniu modeli biznesowych jest napisanych sporo tytułów, publikacji, artykułów. Występują w tym zakresie różne metody, sposoby, cele, założenia i zasady. W większości opierają się one o Kanwę Modelu Biznesowego (Business Model Canvas), która zawiera 7 kluczowych aspektów biznesu. Można zwizualizować sobie ten proces jako podstawę/fundament domu już w podziale na 7 pokoi.  Stanowi i tło, i podstawę funkcjonowania całości.

Tworzenie modelu biznesowego dla firmy już funkcjonującej na rynku, dla firmy, która dopiero stawia pierwsze kroki lub też dla podmiotu, który zastanawia się nad rozpoczęciem działalności biznesowej – będzie inne i zależne jest od stanu faktycznego, danych i informacji na „dziś”, założeń i potrzeb. Ponadto, inny też będzie model biznesowy w zależności od określonego celu, na przykład model biznesowy dotyczący strategii internacjonalizacji będzie się skupiał wokół kwestii związanych z ekspansją zagraniczną przedsiębiorstwa. Modele biznesowe można tworzyć nie tylko do całokształtu danego biznesu, ale także do strategii funkcjonalnych (strategia sprzedaży za granicą, strategia marketingowa itd.). Natomiast zdecydowanie dotyczy kwestii strategicznych, mających duży jak nie decydujący wpływ na funkcjonowanie danego biznesu.

By stworzyć dobry model biznesowy trzeba przede wszystkim mieć czas, zaangażowanie pracowników/członków zespołu, a także agencję doradczą do współpracy. Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka może się wydawać, że nikt inny nie zna tak dobrze biznesu jak osoby bezpośrednio mające z nim do czynienia i model biznesowy może zostać napisany posiłkując się tylko i wyłącznie własnymi siłami – to chcemy udowodnić, że może to być trudne bądź też nie przynieść zamierzonych rezultatów. Dlaczego?

  1. Tak, osoby pracujące na co dzień w danej dziedzinie mają bardzo często niestety zawężone pole widzenia/obserwacji, co może mieć zgubny wpływ na tworzenie modelu wymagającego szerszego spojrzenia na to gdzie jesteśmy/co robimy/po co to coś robimy itd.
  2. Tworzenie modelu biznesowego wymaga spojrzenia „z lotu ptaka” biorąc pod uwagę co się dzieje „za mną/przede mną/obok mnie” -> agencja doradcza potrafi perfekcyjnie przejąć to spojrzenie.
  3. Posiłkując się różnymi technikami analitycznymi, metodami badawczymi i innymi narzędziami wspomagającymi proces analizy biznesowej agencja doradcza jest w stanie w nieszablonowy sposób przejrzeć sytuację bieżącą przedsiębiorstwa oraz wypracować nowe rozwiązania.
  4. Zasoby ludzkie, czas – jest to często pojawiąjąca się kwestia. Osoby zaangażowane w operacyjną działalność przedsiębiorstwa nie mogą na dłuższy czas zostawić swojej bieżącej pracy by całkowicie poświęcić się pracy nad nowym modelem biznesowym, chociaż ich pomoc w tym zakresie jest wymagana i bezcenna.
  5. Agencji doradczej łatwiej jest eksperymentować z danym biznesem (chodzi o swego rodzaju symulację wirtualną jako narzędzie budowania modelu biznesowego) i wyciągać bardzo krytyczne wnioski. Chodzi o emocjonalne związanie z biznesem – które jest widoczne w przypadku osób pracujących dla danego przedsiębiorstwa.

Występuje szereg innych argumentów za tym, by tworzenie modelu biznesowego powierzyć partnerowi zewnętrznemu.

Można się przekonać co do tego decydując się na współpracę z Nami. Nie wiele brakuje – wystarczy się z Nami skontaktować. Zapraszamy!

B.I.R.S.