W poprzedniej, pierwszej części artykułu pt. „Ułożenie modelu biznesowego” poruszyliśmy kwestię zasadności budowania modelu biznesowego, a także jego części składowych. Odnieśliśmy to do stanu obecnego firmy, a więc sytuacji, w której aktualnie firma jest. W następnym kroku należy wykonać to samo ćwiczenie, ale w stosunku do przyszłego stanu firmy, a w kontekście internacjonalizacji – to jak widzimy firmę po wejściu na rynki zagraniczne.

W celu dokonania tej analizy należy wykorzystać informacje, które zostały nagromadzone w poprzednich etapach procesu przygotowania firmy do umiędzynarodowienia. Posiadamy te informacje, należy je jedynie uporządkować i dopasować do konkretnych obszarów Kanwy Modelu Biznesowego. Odpowiedzieć na podobne pytania, ale tym razem w kontekście sytuacji internacjonalizacji: z jakimi segmentami klientów, oferowanymi wartościami, kanałami dystrybucji, relacjami z klientami będziemy mieli do czynienia na wybranych rynkach zagranicznych? Jak będzie wyglądała struktura przychodów i kosztów naszej firmy? Jakie kluczowe zasoby, kluczowe działania i kluczowi partnerzy będą definiowały naszą sytuację na tych rynkach? W przypadku jeżeli czujemy pewien brak informacyjny, jest to czas by to zmienić i uzupełnić pełen obraz sytuacji.

W momencie kiedy dwie uzupełnione Kanwy Modelu Biznesowego ze stanu obecnego i przyszłego będą właśnie przed nami możemy zacząć wyciągać wnioski, dyskutować, omawiać, mieć wątpliwości i je rozsiewać. Oczywiście należy mieć na uwadze, że obraz stanu przyszłego jest tylko prognozą, jest to pewna wizja, która oczywiście nie musi się w 100% spełnić. Natomiast idąc proponowaną przez Nas metodą ta prognoza będzie maksymalnie zbliżona do rzeczywistości. Pozwoli to realnie spojrzeć na możliwość rozwoju naszej firmy z punktu widzenia ekspansji zagranicznej.

Natomiast na tym etap procesu internacjonalizacji jeszcze się nie kończy. Kolejny krok -> w kolejnej publikacjach B.I.R.S.

Zespół B.I.R.S.