Z każdym kolejnym krokiem przemieszczamy się coraz dalej w całościowym procesie wejścia na rynki zagraniczne. Pierwsze kroki dotyczyły formułowania wizji, dokonania wstępnego wywiadu/rozeznania biznesowego, a następnie zanalizowania rynku, konkurencji oraz własnej firmy z punktu widzenia stanu obecnego oraz przyszłej internacjonalizacji działalności.

Po tych pierwszych krokach jesteśmy w takim punkcie, gdzie tak naprawdę mamy szereg informacji i analiz i powstaje pytanie co z tym wszystkim zrobić? Przede wszystkim zanim jeszcze przejdziemy do wniosków i rekomendacji, należy te informacje uporządkować. Oczywiście to znaczy przefiltrować, posegregować, podzielić według ustalonych kryteriów itd. Natomiast musimy wiedzieć czemu te informacje mają służyć, gdyż w innym przypadku będzie nam ciężko znaleźć klucz do filtrów/segregowania/wyznaczenia kryteriów podziału. A mianowicie – jakie półeczki mamy w regale i które informacje, do których półeczek mają trafić.

Takim „regałem informacyjnym” jest kanwa modelu biznesowego (z ang. Business Model Canvas) – jeden z najpopularniejszych szablonów modelu biznesowego, opracowanego przez Alexa Osterwaldera. Każda z „półeczek” w tym regale ma swoją nazwę i swoje przeznaczenie. Są to: segmenty klientów, oferowane wartości, kanały dystrybucji, relacje z klientami, struktura przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe działania, kluczowi partnerzy, struktura kosztów. Jeżeli rzetelnie podeszliśmy do tematu zebrania wszystkich niezbędnych informacji oraz dokonaliśmy sumiennie analiz, uzupełnienie poszczególnych „półeczek” nie sprawi najmniejszego kłopotu. Musi to także być dobrze ułożona informacja, a więc nie chodzi o nagromadzenie maksymalnej ilości informacji w poszczególnych obszarach kanwy biznesu, ale żeby te informacje dałoby się objąć „jednym wzrokiem” – a więc można było szybko się zapoznać z modelem biznesowym i móc na tej podstawie określić stan obecny naszego biznesu.

W kolejnym kroku dokonamy takiego samego ćwiczenia tylko tym razem w stosunku do stanu przyszłego, a więc model biznesowy naszej firmy już na rynku zagranicznym. Porównanie tych dwóch „stanów” odpowie na wiele pytań i wątpliwości, a także pozwoli już na wyciągnięcie wniosków i przedstawienie rekomendacji.

CDN.

 

Zespół B.I.R.S.