Kontynuując wyznaczanie kroków w procesie wejścia firmy na rynek zagraniczny niniejszym zaprezentujemy kolejne działanie internacjonalizacji – analizę rynku. Tak naprawdę analiza rynku zawiera się w pewnym stopniu w analizie biznesu, więc w ramach kroku numer 3 już poczyniliśmy pewne rozeznanie w jakim środowisku przyjdzie się nam funkcjonować. Natomiast o ile w analizie biznesu rynek badamy z punktu widzenia naszego biznesu, o tyle w analizie rynkowej staramy się spojrzeć na ten rynek z lotu ptaka, nie przymierzając go jeszcze do naszego biznesu.

Chyba nie musimy rozwijać wątku zasadności i celu badania rynku, gdyż nie ulega wątpliwościom, że poznanie rynku na którym przyjdzie się funkcjonować jest niezmiernie ważne i istotne. W poprzednim artykule wymieniliśmy szereg narzędzi, metod analizy biznesu i w tym też rynku. Wiele z nich odnosi się do umiejscowienia naszego biznesu, produktów, marki na tle danego rynku, między innymi też na tle konkurencji, która funkcjonuje na tym rynku. Natomiast jak już zostało wspomniane są to metody, aspekty badawcze z punktu widzenia naszego biznesu.

Przyjrzyjmy się wybranym rynkom ekspansji zagranicznej z punktu widzenia takich aspektów jak:

  • Polityczno-prawnych: jaka jest sytuacja polityczna na danym rynku? Jakie są bariery prawne, inne zasady i regulacje funkcjonowania na tym rynku? Jakie występują ryzyka?
  • Ekonomicznych: sytuacja ekonomiczna ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie na tym rynku, więc zobaczmy jak się układają ekonomiczno-gospodarcze wskaźniki na wybranym rynku; Czy dobrze rozumiemy zależności na nim występujące? Czy odpowiednio przyjrzeliśmy się sposobowi funkcjonowania biznesu w tej gospodarce?
  • Demograficznych: przyjrzyjmy się sytuacji demograficznej – czy jest ona sprzyjająca czy nie, jak się układa to na przestrzeni ostatnich lat, jakie występują ryzyka, zagrożenia, korzyści?
  • Technologicznych: na jakim poziomie technologicznego rozwoju znajduje się wybrany rynek i kraj, jakie innowacje powstają, czy rynek jest otwarty na rozwój w tym kierunku?
  • Ekologicznych: ekologiczne aspekty obowiązują nas w każdym bądź razie, natomiast w momencie wejścia na nowy rynek musimy poznać jakie konkretnie wymogi są stawiane przed nowymi biznesami, co należy spełnić by móc w odpowiedni sposób funkcjonować na tym rynku?
  • Kulturowych: w przypadku niektórych rynków ten aspekt może stać się jednym z najbardziej decydujących o sukcesie naszego biznesu na tym rynku; odpowiedzmy sobie na pytania jak funkcjonują ludzie w danym kraju? Jakie występują subkultury? Jaka jest wiara? W jakie wartości ludzie wierzą? Jakiego temperamentu jest to naród? Jak podejmują decyzje i co na nie wpływa?
  • Innych: w zależności od branży/biznesu.

Część z odpowiedzi na te pytania pozostaną głównie wsadem do modelu biznesowego internacjonalizacji, natomiast część tych odpowiedzi będą musieli poznać pracownicy firmy, a więc chodzi dokładnie o przeszkolenie personelu z tego jak będzie funkcjonowała firma na zagranicznym rynku, gdyż to będzie wymagało zrozumienia, dostosowania się i wyszkolenia się w zakresie dodatkowych umiejętności i kompetencji.

Podsumowując, jest to bardzo istotna wiedza i niezmiernie ciekawa. Jesteśmy gotowi ją dla Państwa zebrać, przygotować i przedstawić!

 

Zespół B.I.R.S.