Kontynuując wyznaczanie kolejnych kroków na ścieżce internacjonalizacji przybliżyliśmy się do analizy biznesu. Pojęcie to może być różnie nazywane – często słyszymy o analizie przedsiębiorstwa, analizie biznesowej czy też analizie zasobów firmy itd. Wszystkie te pojęcia zawierają się w analizie biznesu.

Po tym jak sformułowaliśmy wizję naszego biznesu za granicą, a także dokonaliśmy wstępnego wywiadu poszczególnych kwestii internacjonalizacji, warto zabrać się za głębszą analizę „własnego ogródka”. Może się wydawać, że przecież własny biznes znamy jak nikt inny. Natomiast każdy zdaje sobie sprawę z tego, że codzienna, ciągła praca w obrębie tych samych tematów może zaburzyć krytyczne spojrzenie na ten biznes. A krytyczne spojrzenie jest bezcenne – szczególnie kiedy decydujemy się na dokonanie znaczących zmian w funkcjonowaniu i postrzeganiu naszego biznesu. Internacjonalizacja – w mniejszym bądź większych stopniu – dokładnie taką zmianą jest.

Jest mnóstwo sposobów na dokonanie analizy biznesu. Jedną z lepszych metod jest bardzo dobrze znana, klasyczna i popularna metoda analizy SWOT. Chodzi w niej dokładnie o analizę słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, a także szans i zagrożeń, które wpływają na jego funkcjonowanie. Ponadto, mamy do czynienia z macierzami grup konkurencji (grup strategicznych), analizę otoczenia bliższego i dalszego (wewnętrznego/zewnętrznego), analizę 5 sił Portera i wiele, wiele innych.

Co nam to daje? Jakich pytań i odpowiedzi poszukujemy? Zdecydowanie jest to przyjrzenie się własnemu biznesowi/wybranej firmie w sposób bardzo szczegółowy – rozkładając ten skomplikowany instrument na czynniki pierwsze. Musimy przeanalizować zasoby firmy (finansowe, ludzkie, informacyjne, rzeczowe i in.), najbliższe otoczenie przedsiębiorstwa (klientów, portfolio produktów, marki, partnerów/kontrahentów, dostawców, konkurencję), a także wszelkie aspekty związane z otoczeniem makro (aspekty prawne, ekonomiczne/gospodarcze, technologiczne, międzynarodowe itd.). Jest to przyjrzenie się organizmowi naszemu przedsiębiorstwa – całej sieci naczyń krwionośnych firmy – oraz temu, co ten organizm zasila i co ma na niego wpływ. Wiemy, że od każdego elementu – nawet najmniejszego – zależy funkcjonowanie całości.

Czy należy sztywno trzymać się tych konkretnych narzędzi? Z całą pewnością te narzędzia to podpowiedź w jakim kierunku najlepiej pójść podczas opisanej wyżej analizy biznesu. Natomiast nasza odpowiedź -> w praktyce wykorzystuje się mix tych narzędzi, jak też i przede wszystkim wiedzę osób pracujących w danej organizacji oraz specjalistów/ekspertów z zewnątrz. Szereg sesji badawczo-analitycznych organizowanych wspólnie z przedstawicielami danej organizacji oraz ekspertami zewnętrznymi bardzo często prowadzi do odkrywczych wniosków – jest to ponowne i bardzo często świeże spojrzenie na organizację. Zespół ekspertów B.I.R.S. na co dzień ma do czynienia z analizami i sesjami analityczno-badawczymi które stanowią bardzo duży wkład i wartość dodaną nie tylko w bieżącą działalność przedsiębiorstwa, ale również w podejmowaniu decyzji dotyczących kolejnych kroków na ścieżce internacjonalizacji.

Eksperci B.I.R.S. Internationalization & Strategic Intelligence