Wraz z wizją wejścia firmy na rynki zagraniczne powstaje mnóstwo pytań dotyczących zaistnienia na wybranych rynkach za granicą.  Jest to swego rodzaju błądzenie po nieznanej planecie. Możemy czuć się odkrywcami albo też przybyszami z innej planety. Powstają pytania a za nimi idące wątpliwości wynikające często z braku informacji -> brak odpowiedzi na te pytania. Jakie są to kwestie?

Po pierwsze, kwestie dotyczące potencjału rynku, na który chcemy wejść. Jakich udziałów możemy się spodziewać i po jakim czasie? Jaka jest chłonność rynku? W jakiej fazie rozwoju danego asortymentu produktowego jest ten rynek? Jakie by było otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne naszej firmy na danym rynku?

Po drugie, kwestie związane z klientami/konsumentami. Jest to bardzo ważny obszar z punktu widzenia planu sprzedażowego, który chcielibyśmy zrealizować po wejściu na dany rynek. Jak zbadać przyszłe zainteresowanie klientów naszym produktem po wejściu na rynek? Jaka jest wrażliwość cenowa klientów na ten produkt? Jakie są preferencje konsumentów?

Po trzecie -> konkurencja. Nie należy nawet wymieniać punkt po punkcie kwestii, które się zawierają w tym obszarze. Poznanie konkurencji, jej działań, silnych i słabych stron jest istotną sprawą w momencie planowania wejścia na rynek. Nieznajomość tego obszaru może spowodować spore rozczarowania co do przyszłych wyników.

Po czwarte, po piąte, po szóste… – są to pozostałe kwestie mocno zależne od branży, sposobu wejścia na rynek zagraniczny, czasu. Natomiast wszystko się obraca wokół kwestii WYWIADU. Czy to wywiad rynkowy, czy też wywiad konkurencyjny albo też wywiad biznesowy mają na celu zdobycie wszelkich niezbędnych informacji, aby odpowiedzieć na wszystkie możliwe pytania, które powstają w momencie podjęcia decyzji o wejściu na rynek zagraniczny.

Wywiad posługuje się różnymi metodami i sposobami zdobywania informacji, a więc jest to zdecydowanie coś znacznie więcej niż zwykła analiza biznesowa. Jest to także proces dość czasochłonny, więc bardzo często nie jest możliwy do wykonania tylko i wyłączenie dzięki zasobom firmy – często dochodzi do outsourcingu i konsultacji firm zewnętrznych. I warto w to zainwestować. Jest to wtedy pewność i świadomość tego, że przez cały czas firma doradcza poświęca swoje zasoby ku temu, by odpowiedzieć na wszystkie pytania, dać jasne wytyczne i rekomendacje. Jak najbardziej można tego oczekiwać i wymagać.

Zespoły B.I.R.S Internationalization oraz B.I.R.S Intelligence są zawsze gotowi podjąć się tych zadań, dzięki czemu na pewno przybycie Państwa firmy na rynek zagraniczny nie będzie przybyciem na nieznaną planetę.