„Kaizen” w tłumaczeniu na język polski jest poprawą, zmianą na lepsze i polepszeniem. Słowo to określa japońską filozofię biznesową, która polega na ciągłym poprawianiu i ulepszaniu procesu zarządzania oraz produkcji na wszystkich szczeblach.

Zasadniczy cel takiego postępowania to skrócenie czasu realizacji procesu, poprawienie jakości wytwarzanych produktów, redukcja kosztów, poprawienie ergonomii stanowisk roboczych, czy też tworzenie kryteriów oceny i nagradzania.

Filozofia Kaizen może być również z powodzeniem wykorzystywana do własnego indywidualnego rozwoju. Koncepcja kaizen proponuje 10 zasad:

  1. Problemy stwarzają możliwości. To podejście jest dość obce polskiej mentalności, jednak tym bardziej warto wdrożyć je w życie.
  2. Pytaj 5 razy Dlaczego?” (metoda i technika 5 why), próbując dojść do źródła problemu.
  3. Bierz pomysły od wszystkich.
  4. Bierz pod uwagę rozwiązania możliwe do wdrożenia.
  5. Nie trzymaj się kurczowo ustalonego stanu rzeczy.
  6. Twierdzenie, że czegoś nie da się zrobić, to zbędna wymówka.
  7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te doskonałe.
  8. Zamiast pieniędzy użyj sprytu.
  9. Wszelkie pomyłki koryguj na bieżąco.
  10. Ulepszanie nie ma końca.