W jednej z wcześniejszych publikacji wspominaliśmy krótko czym jest wywiad biznesowy. Jest to dziedzina jeszcze wciąż dość młoda, chociaż tak naprawdę sam wywiad jest pojęciem znanym już od  bardzo dawna. Nie mniej jednak w świecie biznesu pojęcie, istota i potrzeba wywiadu pojawiły się nie tak dawno.

Sam wywiad biznesowy można w dużej mierze określić jako sposób/proces zdobywania istotnej biznesowo informacji, analiza tej informacji i przekształcanie jej w wiedzę, którą następnie wykorzystuje się do podjęcia decyzji biznesowych. W zależności od problemu/zagadnienia możemy dokonać wywiadu biznesowego opartego na analizie rynku, analizie konkurencji, analizie finansowej itd. Wywiad biznesowy służy do podjęcia ważnych decyzji jak w zakresie działań operacyjnych, tak też w zakresie działań strategicznych.

Tak więc nasuwa się pytanie czym w takim razie jest strategiczny wywiad biznesowy? Przede wszystkim taki wywiad ma służyć zdobywaniu najbardziej cennych informacji w celu podjęcia bardzo istotnych kroków i działań z punktu widzenia całościowego funkcjonowania danej organizacji/firmy/biznesu. Pod tym pojęciem kryje się sama istota i waga takiego wywiadu, gdyż od informacji zdobytych w określonej kwestii, od sposobu jej analizy, a także od tego, jakie następnie kroki i działania zostaną zarekomendowane zależy przyszłość danego przedsiębiorstwa. Ponadto, oprócz samej istotny zagadnienia postawionego przed wywiadem biznesowym, ważne jest także jakie będą użyte metody i sposoby analizy zgromadzonej informacji. To właśnie w strategicznym wywiadzie biznesowym mamy do czynienia z najbardziej wyrafinowanymi metodami analizy jak na przykład war game – niezwykle ciekawa i skuteczna metoda analizy konkurencji – i inne metody eksperckie. To właśnie strategiczny wywiad biznesowy wchodzi w grę kiedy są podejmowane decyzje i procesy odnośnie fuzji i przejęć, zmiany strategii profilu i marki, reorganizacji przedsiębiorstwa itd.

W momencie decydowania się na ważne kroki i posunięcia w działalności biznesowej warto zwrócić uwagę na wywiad biznesowy – może on przynieść wiele cennych informacji i spostrzeżeń, a wtedy można być pewnym, że podjęte decyzje będą najlepsze z możliwych.

 

 

Zespół B.I.R.S.