W ostatniej publikacji był krótko poruszany temat przedsiębiorczości międzynarodowej w świetle internacjonalizacji. Oba te pojęcia mocno współgrają i można rzec, że jedno z drugiego wynika. Jednakże warto spojrzeć na przedsiębiorczość międzynarodową jako na zjawisko występujące odrębnie.

Często się wspomina w tym przypadku o organizacjach typu Born Globals, które z zasady są przedsiębiorcze i nastawione na natychmiastową ekspansję zagraniczną. Można też mówić o przedsiębiorczości międzynarodowej dużych firm i korporacji. Pojęcie to także pojawia się w funkcjonowaniu organizacji, które chcą wchodzić na rynki zagraniczne stopniowo. W każdym przypadku są charakterystyczne wspólne cechy. A mianowicie zawsze w przedsiębiorczości chodzi o poszukiwanie nowych szans i możliwości; kreatywne podejście do nowych działań i aktywności; podejmowanie decyzji w sposób proaktywny; wychodzenie naprzeciw wyzwaniom i trudnościom. W przypadku przedsiębiorczości międzynarodowej przenosimy te wszystkie cechy na większą skalę, na skalę ponadnarodową, co daje sporo szans i możliwości, ale także stanowi ogromne wyzwanie w postaci areny międzynarodowej. Bycie przedsiębiorczym międzynarodowo oznacza bycie otwartym na to co daje inna kultura, inne państwo i środowisko. Często się mówi, że osoba taka musi znać dobrze języki obce, posiadać kontakty za granicą, a także posiadać doświadczenie na rynkach zagranicznych. Owszem, chociaż zdecydowanie chodzi przede wszystkim o otwartość i chęć do wypróbowania swojego biznesu na innym rynku, poza krajem macierzystym. Tak więc jeżeli dana firma/jej przedstawiciel nie posiada wcześniejszego doświadczenia za granicą, ale widzi potencjał w swoim biznesie na innym rynku – to też można to nazwać pewnymi zalążkami przedsiębiorczości międzynarodowej.

Otwierajmy się na zagranicę! Działajmy w sposób przedsiębiorczy! To na pewno przyniesie pozytywne efekty i sukces!

Zespół B.I.R.S.