Zagadnienie przedsiębiorczości międzynarodowej jest ciekawe z punktu widzenia jak biznesu międzynarodowego, tak też zarządzania biznesem w aspekcie jego rozwoju i poszukiwania nowych możliwości.

Od pewnego czasu internacjonalizacja – poza dużymi firmami – dotyczy także firmy małe i średnie. Coraz więcej firm, niezależnie od wielkości i wieku, decyduje się na umiędzynarodowienie swojej działalności biznesowej. Biorąc pod uwagę skalę tego procesu i zjawiska, stał się on tematem bardzo popularnym w świecie nauki i biznesu.

Doprowadziło to do tego, że powstaje coraz więcej ciekawych i nowych rodzajów internacjonalizacji, firmy wchodzą na nowe rynki na różne sposoby. Ponadto, osoby kierujące takimi firmami są coraz bardziej świadomi i przygotowani „międzynarodowo”. To wszystko dało podwaliny pod nowe pojęcie – przedsiębiorczości międzynarodowej. Jedna z definicji przedsiębiorczości międzynarodowej głosi: „Przedsiębiorczość międzynarodowa to identyfikacja, rozpoznanie i wykorzystywanie szans biznesowych pojawiających się w obrocie międzynarodowym, dla wytworzenia nowych towarów bądź usług” (McDougal&Oviatt, 2005).

Można uznać, że tak naprawdę definicja przedsiębiorczości międzynarodowej a przedsiębiorczości ogółem niczym się nie różni poza jednym słowem – „międzynarodowa”. Natomiast to jedno słowo ma duże znaczenie z punktu widzenia postępowania i decyzji biznesowych. Otwartość na rynek międzynarodowy, chęć wyjścia poza granice kraju macierzystego, a przede wszystkim działanie w sposób kreatywny i przedsiębiorczy – to jest wyzwanie dla biznesu.

Nie zawsze łatwe jest znalezienie kreatywnych rozwiązań na rynku lokalnym, a znacznie trudniejszym wydaje się znalezienie takich rozwiązań na rynkach zagranicznych. Funkcjonowanie w nietypowym dla siebie otoczeniu biznesowym to jest wyzwanie. Natomiast z całą pewnością zachęcamy firmy do bycia przedsiębiorczymi w sposób międzynarodowy. O przedsiębiorczości międzynarodowej będziemy wspominali w kolejnych publikacjach. Zachęcamy do śledzenia!

Zespół B.I.R.S.