W jednym z artykułów poruszaliśmy temat przedsiębiorczości międzynarodowej jako jednego z kierunków w teorii przedsiębiorczości, biznesie międzynarodowym oraz zarządzaniu strategicznym. Firmy coraz aktywniej dokonują ekspansji zagranicznej, przedsiębiorcy czują się coraz bardziej odważni by pokazywać się na rynkach zagranicznych. Z tego też powodu możemy coraz częściej mówić o przedsiębiorczości międzynarodowej.

W zespole B.I.R.S. powstała także teoria, że istnieją tak naprawdę trzy rodzaje przedsiębiorczości – w wymiarze transgranicznym:

  1. Przedsiębiorczość regionalna – obejmująca kraje tego samego regionu polityczno-ekonomicznego (np. Europa Środkowo-Wschodnia, Unia Europejska)
  2. Przedsiębiorczość międzynarodowa – obejmująca kilka krajów (3 kraje i więcej), ale nie wychodząca poza jeden kontynent
  3. Przedsiębiorczość globalna -> wiele rynków i krajów na różnych kontynentach

Jest to podział w pewnym stopniu teoretyczny, ale w praktyce ułatwiający skategoryzowanie działań, decyzji, postrzegania biznesu na arenie międzynarodowej.

A do którego typu należysz Ty i Twoja firma? Zachęcamy do refleksji.

Zespół B.I.R.S.