W przypadku, gdy rutynowe obowiązki niektórych pracowników zostały zawieszone bądź ograniczone z powodu zaistniałej sytuacji, wskazane jest zaangażowanie ich w nowe procesy.

Czas ten można również wykorzystać na dokonanie modernizacji wewnętrznych systemów, doskonalenie nowych umiejętności, jak również projektowanie nowych produktów czy też usług. Takie działanie będzie mieć pozytywne skutki w czasie przywrócenia sprawnego działania systemu gospodarczego.

Kolejną możliwością jest również opracowywanie nowych planów biznesowych
i strategii operacyjnych, które będą zaktualizowane o najnowsze prognozy ekonomiczne oraz obserwacje dotyczące trendów konsumenckich i rynkowych.

W sytuacjach przestoju zalecane jest także zweryfikowanie bezpieczeństwa swoich łańcuchów dostaw. Wskazane jest również rozważenie ich dywersyfikacji.