W momencie kiedy przedsiębiorstwo decyduje się wyjść poza granice kraju macierzystego staje w obliczu wyzwań związanych z otoczeniem międzynarodowym, w które wpada – staje się przedsiębiorstwem międzynarodowym.

Istnieją 4 typy takich przedsiębiorstw: wielonarodowe, transnarodowe, globalne oraz ponadnarodowe. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że te pojęcia są tożsame, natomiast istnieje różnica pomiędzy przedsiębiorstwami przynależącymi do jednego z tych typów. Różnice te dotyczą głównie organizacji takiego przedsiębiorstwa (centralizacji bądź decentralizacji kompetencji i zasobów), roli i współdziałania filii zagranicznych, rozwoju i dyfuzji wiedzy oraz orientacji strategicznej.

Od lat (i też na dzień dzisiejszy) stwierdza się, że to właśnie korporacje transnarodowe są motorem i głównymi graczami rynku międzynarodowego i procesów internacjonalizacji. Natomiast sektor MŚP przyjmuje coraz większą rolę w zakresie umiędzynarodowienia biznesu. Tak naprawdę i jednych, i drugich łączy fakt, że podstawą internacjonalizacji przedsiębiorstwa jest cel uzyskania przewagi konkurencyjnej. W momencie wejścia na rynki zagraniczne przedsiębiorstwo ma do czynienia już nie tylko ze środowiskiem i otoczeniem kraju macierzystego, ale także ze środowiskiem i otoczeniem każdego nowego dla niego rynku oraz z otoczeniem międzynarodowym, które niejako łączy wszystkie kraju w jeden ekosystem, w którym także trzeba się odnaleźć. Musimy dokonać mocnego rozeznania i analizy nowych rynków zagranicznych oraz otoczenia międzynarodowego ogółem by skutecznie i efektywnie odnaleźć się w nowej dla naszego przedsiębiorstwa rzeczywistości.

Im lepiej będziemy na to przygotowani tym sprawniej nam pójdzie adaptacja do nowej sytuacji. A jak się do tego przygotować? – opowiemy wszystkim zainteresowanym -> zapraszamy do kontaktu! 🙂

 

 

Zespół B.I.R.S.