Najczęściej analitycy kojarzeni są z osobami zajmującymi się analizą baz danych z konkretnymi liczbami, analizą finansową, rachunkową. Rzadko spotykanymi są studia o tematyce analizy biznesowej, która w dużym stopniu wiąże się z analizą informacji, danych nie obowiązkowo związanych z liczbami, ale faktami, informacjami pozyskanymi z różnych źródeł, i tych pierwotnych, i tych wtórnych. Jest to praca dla osoby, która lubi ciągle ładować swoją głowę dużą ilością informacji wejściowej, przetwarzać to i następnie przedstawiać ją w bardzo streszczonej formie, ale nie pomijając żadnych istotnych faktów. Jest to niesamowita umiejętność i nie każdy jest w stanie wykonywać taką pracę.

Praca analityka biznesowego rozpoczyna się albo od pozyskiwania całego zbioru tych informacji albo też od razu od jej przetwarzania (w zależności od organizacji poszukiwaniem i zbieraniem informacji może się zajmować inna osoba). W jednym i drugim przypadku analityk biznesowy musi być wyczulony na jakość tych informacji by nie rozpocząć analizy na błędnych informacjach bądź nie wystarczająco wyczerpujących przedmiot analizy/zagadnienia. W następnym kroku rozpoczyna się intensywny proces myślowy skierowany ku łączeniu tych informacji, wiązaniu faktów, a także – bardzo istotne – wykorzystywaniu całej wiedzy biznesowej, która pozwoli analizować tę informację w kierunku rozwiązania tegoż zagadnienia biznesowego. A więc analityk biznesowy powinien dysponować głęboką wiedzą z całego zakresu biznesu i nie tylko – zdecydowanie przyda się też ogólne obeznanie w tematyce m.in. prawniczej, finansowej, branżowej itp. W kolejnym kroku następuje analiza wszystkich powiązań, faktów, procesów biznesowych, by na ostatnim etapie móc wyciągnąć wnioski, przygotować wstępne/możliwe rozwiązania zagadnienia.

Jest to praca i stanowisko bardzo wymagające, niebywale precyzyjne, a także wyczerpujące, więc taka osoba musi się skoncentrować w tym samym czasie maksymalnie na jednym projekcie – takie są standardy pracy analityka biznesowego w firmie B.I.R.S. Tylko w taki sposób pozwoli to na zagwarantowanie, że w danym projekcie proces analizy przebiegł najbardziej optymalnie, profesjonalnie i skutecznie jak to tylko możliwe.

Mamy nadzieję, że rynek profesjonalnych analityków biznesowych będzie rósł i się rozwijał – są to niezbędni specjaliści w branży doradczej!

B.I.R.S.