Zapewne większość osób odwiedzających stronę B.I.R.S. poszukiwało informacji z jakimi firmami współpracujemy, jakie projekty zrealizowaliśmy, być może jakieś referencje/elementy portfolio/”zaufali nam” itd. Tak, takiej informacji nie znajdziecie Państwo na naszej stronie. Jest na to kilka powodów.

Przede wszystkim, jako agencja zajmująca się doradztwem biznesowym o bardzo szerokim zakresie, wsparciem podczas udziału firm w przetargach międzynarodowych, a także specjalizująca się w wywiadzie biznesowym i przygotowująca z tego tytułu szereg raportów i rekomendacji na zapotrzebowania różnych firm, obowiązuje nas bardzo często tajemnica takich zapytań. Z tego też powodu nie pokazujemy szerokiemu gronu odbiorców jakie projekty i dla jakich firm zostały przez nas zrealizowane. Natomiast na potrzeby konkretnych projektów każdorazowo przedstawiamy szereg dokumentów poświadczających nasze doświadczenie w danym zagadnieniu.

Ponadto doświadczenie firmy B.I.R.S. to także doświadczenie jej ekspertów. Pomimo niedługiego funkcjonowania na rynku jako dużego zespołu B.I.R.S. wiemy że dysponujemy doświadczeniem wielokrotnie większym niż długość istnienia firmy na rynku. Posługując się cytatem Marka Ciecierskiego – autora książki “Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych” – “Doświadczenie firmy może być nieistotne jeśli opuścili ją najlepsi ludzie, w przeszłości zdobywający najcenniejsze informacje”. Nasze doświadczenie to szereg zdobytych informacji, przeprowadzonych analiz, czasu i zasobów poświęconych na realizację projektów, które są wartością trudną do zmierzenia, a wręcz niemierzalną.

Tak też trudnym do zmierzenia jest wielkość projektu i jego znaczenie. Można realizować szereg drobnych projektów mających wpływ na operacyjne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a można zrealizować jeden projekt, który zmienia całokształt biznesu, wprowadza absolutnie nowy model biznesowy. Co jest ważniejsze? Nie da się tego określić i wyznaczyć, gdyż każde działanie jest ważne i każde ma wpływ na funkcjonowanie biznesu tylko w różnej perspektywie czasu.

Wychodząc z tych oto założeń nie zamieszczamy informacji o naszych klientach na stronie internetowej i w innych źródłach informacji powszechnie dostępnej. Pozostawiamy sobie tym samym powód by przedstawić siebie i swoje doświadczenie bezpośrednio podczas spotkania z Państwem. Ten kontakt nie zamieni żadna zakładka na stronie w Internecie.

B.I.R.S.