Każdy przedsiębiorca chcąc dalej rozwijać swoją firmę i budować jej silną pozycję na rynku krajowym będzie – w bliższej lub dalszej perspektywie – zmuszony wyjść naprzeciw rynkom zagranicznym. W całym procesie udzielenia zamówienia istotnym jest nie sam fakt odnalezienia konkretnej możliwości, ale przygotowanie właściwie zbudowanej oferty dopasowanej do potencjalnego kontrahenta. Szytej na jego miary. Z danych TED od początku 2016 roku państwa Unii Europejskiej opublikowały przeszło 10 tys. zamówień publicznych poszukując dostawców usług i innych produktów. Są to tylko zamówienia udzielone przez instytucje publiczne krajów członkowskich UE. Należy pamiętać również o zamówieniach firm prywatnych, których ilość kilkunastokrotnie przewyższa liczbę zamówień składanych przez instytucje publiczne.

Rok 2015 był dla polskiego eksportu okresem historycznym. Po raz pierwszy Polska odnotowała nadwyżkę w handlu zagranicznym. Eksport zagraniczny przewyższał wartość 685 mld zł., zaś import w tym samym okresie wyniósł 670 mld zł. Nadwyżka stanowiła blisko 15 mld. W kolejnych latach prognozowane jest podtrzymanie tego trendu wzrostu.

Kształtowanie się polskiego eksportu według krajów w 2014 roku

Kształtowanie się polskiego eksportu w 2014 roku

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Mając na uwadze powyższe rynki innych krajów, w tym rozwijających się stanowią prawie 50 % wartości polskiego eksportu. Celem Naszej firmy jest pomoc Naszym klientom w uzyskiwaniu kontraktów zagranicznych w szczególności w krajach rozwijających się.

Samo wyszukanie interesującej Nas oferty jest dopiero początkiem drogi w całym postępowaniu przetargowym. Nasza firma zapewnia Państwu fachową obsługę procesu przetargowego w włącznie z wypełnieniem wymaganych do przetargu dokumentów. Naszą specjalnością są przetargi w krajach bałtyckich oraz w krajach europy wschodniej, jak również w krajach przyjętych do UE po 2004 roku.

Robert Sajnacki, Business and Law Expert