Głównym celem wszystkich firm decydujących się na proces internacjonalizacji ich działalności gospodarczej jest maksymalizacja zysku. Realizacja tego celu odbywa się przede wszystkim poprzez wzrost sprzedaży, wzrost przychodów oraz zwiększanie konkurencyjności firmy. Umiędzynarodowienie wpływa pozytywnie także na dynamikę rozwoju, elastyczność działania oraz otwartość firmy. Przedsiębiorstwa poprzez internacjonalizację dokonują również dywersyfikacji przychodów. Fakt ten wpływa z oczywistych względów także na dywersyfikację ryzyka z działalności. Wchodząc na nowy zagraniczny rynek firmy rozbudowują swoją strukturę i zwiększają zasoby ludzkie. Pozyskują również nowe źródła finansowania. Poprzez wzrost międzynarodowej orientacji gospodarczej uatrakcyjnia się portfolio firmy.

Oczywiście wszelkie korzyści wynikające z internacjonalizacji mają charakter arbitralny. Każdy z podmiotów gospodarczych dokonuje ich indywidualnej oceny. Z dużą dozą pewności można jednak stwierdzić, iż korzyści te są wielowymiarowe. Ponadto każda firma chcąc się rozwijać powinna równocześnie brać pod uwagę ekspansję zagraniczną.