Często się mówi, że trzeba być w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie, żeby coś się udało. Tak, odrobina szczęścia jest też bardzo ważna, nawet w takiej ścisłej dziedzinie jaką jest biznes. Pamiętajmy jednak, że nie wszystko w biznesie jest racjonalne, bo przecież człowiek – który to i prowadzi biznes – często postępuje nieracjonalnie. Okazje i szanse biznesowe na rynku powstają też nie zawsze w sposób racjonalny. Gros sytuacji to przypadkowa. Ależ jak ważna i istotna, nie tylko z punktu widzenia ich istnienia, ale tak naprawdę otwartości przedsiębiorców na te pojawiające się szanse i okazje. To właśnie ta otwartość i gotowość ich przyjęcia determinuje sukces skorzystania z pojawiających się nowych możliwości.

W dużym stopniu my sami mamy wpływ na to czy w naszym otoczeniu pojawi się okazja rynkowa. Nasze działania, postępowania i decyzje mają wpływ na bieg wydarzeń i w pewnym momencie to powraca do nas samych w nowej odsłonie sytuacji i naszym zadaniem jest wyszukanie tej luki, którą możemy wypełnić. Nie należy się bać przyjmować takie nadarzające się okazje i wyzwania, które przynosi rynek. Bez tego ciężko będzie dokonać postępu, a także utrzymywać czołowe pozycje w branży.

Bardzo filozoficzny wpis, którego głównym celem było przypomnienie i zachęcenie do bycia otwartym i czujnym na otwierające się przed nami okazje i szanse biznesowe, nawet jeżeli czasami mamy w głowie myśl „nic z tego nie będzie”. Tak naprawdę często sami te okazje i szanse tworzymy, swoim działaniem. Tak więc działajmy i przyjmujmy wyzwania!

Zespół B.I.R.S.