O korzyściach płynących z internacjonalizacji nie trzeba nikogo przekonywać, eksport umożliwia pozyskanie nowych rynków zbytu i znaczne poszerzenie prowadzonej działalności, co jest dużą szansą dla każdego przedsiębiorstwa.

Wyznaczając strategię internacjonalizacji przedsiębiorstwa w pierwszej kolejność należy de facto wyjaśnić jej definicję. Internacjonalizację można postrzegać jako wzrost zaangażowania w międzynarodowe operacje.  Nauka o zarządzaniu wyróżnia się dwa rodzaje internacjonalizacji: wewnętrzną – bierną i zewnętrzną – czynną. Internacjonalizacja wewnętrzna skupia się głównie na międzynarodowych interakcjach przedsiębiorstwa związanych z działalnością gospodarczą, którą prowadzi na rynku krajowym. Natomiast internacjonalizacja zewnętrzna w głównej mierze skupia rynki badawcze co oznacza, że globalizacja przedsiębiorstwa dokonuje się na różnych płaszczyznach, a nie tylko w obrębie podstawowej działalności.

Podstawą zaistnienia procesu internacjonalizacji w przedsiębiorstwie konieczne jest uprzednie zaistnienie na rynku lokalnym. Jeżeli firma od chwili powstania działa na rynkach zagranicznych to internacjonalizacja nie jest po prostu możliwa, bowiem trudno internacjonalizować firmę, która już jest internacjonalna. Również firma, która dokonała wejścia na rynki zagraniczne nie jest przedmiotem internacjonalizacji w takim samym stopniu ja takie przedsiębiorstwo, które zaczyna ten proces od zera. Przedsiębiorstwa swojej szansy w internacjonalizacji powinny upatrywać w programach unijnych przygotowanych właśnie w celu wsparcia eksportu. Zespól B.I.R.S. w służy pomocą w celu przedstawienia Państwu możliwości dofinansowania jakie oferują programy europejskie w szczególności Polska Wschodnia czy Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

Zespół B.I.R.S.