Wywiad często jest kojarzony jako szpiegowanie, wykradanie informacji i wykorzystywanie jej przeciwko swoim konkurentom. Pojęcie wywiadu biznesowego może być mylone z pojęciem szpiegostwa przemysłowego. Czy można w sposób w pełni legalny pozyskać informację, która nie jest dostępna szerokiemu gronu osób? Czy wywiad biznesowy to tylko poszukiwanie informacji? Jak wywiad biznesowy wpływa na działalność firmy i całokształt rynku?

Można wyszczególnić wiele rodzajów wywiadu związanego z ekonomią, biznesem, gospodarką, m.in.: wywiad konkurencyjny (ang. competitive intelligence), wywiad rynkowy (ang. market intelligence), wywiad biznesowy (ang. business intelligence), wywiad geopolityczny (ang. geopolitical intelligence), wywiad strategiczny (ang. strategic intelligence). Powstały już liczne publikacje książkowe, artykuły pozwalające przybliżyć definicje tych pojęć i ogólny zakres kwestii poruszanych w ramach tych kierunków wywiadu biznesowego. Poprzez wywiad należy rozumieć swego rodzaju działania i procesy, które pozwalają przede wszystkim zanalizować sytuację, podjąć decyzję, zaplanować działania, nakreślić scenariusz rzeczywistości, w której w danym momencie firma funkcjonuje, albo do której dąży. To także poszukiwanie nowych możliwości i szans rynkowych w celu rozwoju dalszej działalności. Tak więc nie jest to sensu stricte zbieranie informacji. Informacja jest tu tylko istotnym narzędziem, gdyż od jakości danych zależy proces analizy i wyciągnięcia wniosków.

Każda mniejsza bądź większa firma nie działa na oślep, a dokonuje analizy otoczenia, warunków panujących w danym momencie na rynku, weryfikuje swój poziom realizacji celów. Natomiast wiemy, że w natłoku codziennych spraw i obowiązków pewne aspekty, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, mogą zostać niezauważone i pominięte. Nie zawsze jest też czas na analizę różnych wariantów i scenariuszy rozwoju sytuacji. Ponadto, spojrzenie kogoś z zewnątrz na tę samą sytuację może poskutkować nowymi pomysłami i ideami nad rozwiązaniem danej sytuacji. Nad tym właśnie pracują eksperci B.I.R.S. Z wykorzystaniem wiedzy, doświadczenia, kompetencji i narzędzi analizują potrzeby Naszych Klientów.

Wywiad biznesowy to nie tylko ,,złoty środek” na problemy firmy czy sytuacje wymagające szerszej analizy. To także poszukiwanie nowych możliwości rozwoju działalności. Szukamy potencjału tkwiącego w firmie. Odnajdujemy mosty/połączenia /możliwości dodatkowych kierunków rozwoju biznesu. Właśnie tak funkcjonują przetargi międzynarodowe i proces nawiązywania kontaktów pomiędzy firmami z różnych krajów np.:  internacjonalizacji. Szerzej o internalizacji napiszemy wkrótce, w kolejnych artykułach i publikacjach B.I.R.S.

Irina Bobin, Strategic Business Intelligence and Internationalization Expert