Podjęcie decyzji o umiędzynarodowieniu firmy, a co za tym idzie wejścia na określony zagraniczny rynek lub rynki, wymaga przemyślanego i precyzyjnego przygotowania. Nie można lekceważyć żadnego rynku, ponieważ zagraniczny klient różni się od krajowego. Ponadto w każdym z krajów obowiązuje odmiennych system prawny i ekonomiczny. Różnice występują również w systemach społecznych, politycznych oraz kulturowych.

Ryzyko działalności powinno być w związku z tym postrzegane w odmienny sposób niż na dotychczasowym krajowym rynku. W opinii ekspertów zasadniczą rolę w umiędzynarodowieniu odgrywa odwaga, jednakże tylko wtedy, gdy jest podparta profesjonalną wiedzą oraz odpowiednimi umiejętnościami. W związku z tym za kluczowy czynnik skutecznej internacjonalizacji uznaje się dobre przygotowanie. Najważniejsze decyzje związane z procesem internacjonalizacji dotyczą rozpoczęcia oraz wyboru ekspansji zagranicznej. Kluczowe znaczenie ma również wybór form oraz sposobu wejścia na dany rynek zagraniczny. Istotne jest także opracowanie marketingowego programu działania, jak również wdrażanie i kontrolowanie realizowanej strategii.

W celu zminimalizowania ryzyka w procesie internacjonalizacji i wyeliminowania wszelkich możliwych pomyłek i potknięć zachęcamy do skorzystania z fachowej wiedzy i doradztwa zespołu B.I.R.S.