Chodzi o informację, sposób jej przetwarzania oraz przekształcania w informację decyzyjną. A więc tak naprawdę chodzi o wywiad rynkowy. Budowanie strategii internacjonalizacji, jak też strategii dotyczących innych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, bierze swoje źródło w informacji. Jej brak, niewłaściwe przetworzenie oraz wyciągnięcie wniosków i rekomendacji może spowodować, że całość strategii będzie oparta na błędnych założeniach.

Jak tego uniknąć? Przeprowadzić wywiad rynkowy z prawdziwego zdarzenia przy pomocy ekspertów tej dziedziny. Specjaliści wywiadu rynkowego biegle posługują się narzędziami zbierającymi, selekcjonującymi informację ze źródeł pierwotnych i wtórnych, krajowych i zagranicznych. Następnie umiejętnie ją przetwarzają poddając różnym analizom i metodom analitycznym. W kolejnym kroku procesu wywiadu wyciągane są wnioski i przygotowywany jest raport.

Taki raport stanowi podstawę do opracowywania strategii internacjonalizacji i przygotowywania modelu biznesowego. Specjaliści wywiadu rynkowego mają do czynienia z setkami tysięcy dokumentów, raportów i wszelkich innych źródeł/nośników informacji, a metody analityczne, którymi oni operują, pomagają w najlepszy możliwy sposób tę informację przetworzyć. Daje to pewność, że do momentu budowania strategii, zgromadziliśmy wszelką możliwą informację, nie pominęliśmy żadnego aspektu/problemu/kwestii. A raport przygotowany na koniec procesu wywiadowczego przekazuje skompresowaną informację, wynik, dzięki czemu nie musimy za każdym razem przechodzić całego procesu zbierania informacji i jej przetwarzania, gdy budujemy model biznesowy dotyczący strategii internacjonalizacji (i nie tylko). Raz dobrze wykonana praca na początek daje wyśmienitą podstawę kolejnym krokom procesu tworzenia modelu i strategii.

Z tego też powodu w naszym zespole są eksperci świetnie znający się na aspektach ekspansji zagranicznej oraz specjaliści wywiadu rynkowego – wspólnie jest to zespół, który potrafi opracować strategię internacjonalizacji szytą na miarę najbardziej zróżnicowanego i wymagającego biznesu.

B.I.R.S. Internationalization and Market Intelligence Teams