Zgodnie z chyba najprostszą definicją zasobów, jest to wszystko, co w danej chwili posiadamy. Zalecane jest, aby jeszcze przed rozpoczęciem procesu planowania i wyznaczania naszych przyszłych celów zastanowić się czym tak naprawdę dysponujemy. Jest to taktyka stosowana przez skutecznych przedsiębiorców, bowiem do najlepszych pomysłów biznesowych zalicza się takie, które bazują na możliwości wykorzystania w nich zasobów danego przedsiębiorcy.

Najlepiej radzimy sobie w tych aspektach aktywności zawodowej, w której dysponujemy wiedzą i doświadczeniem. Przykładem mogą być założyciele Google oraz Donald Trump. Ci pierwsi pisali wcześniej doktoraty z informatyki, natomiast rodzina dzisiejszego prezydenta USA zbiła majątek na branży nieruchomości. W związku z tym nadmienione osoby wykorzystywały w swoich planach najważniejsze zasoby jakie posiadają. Page i Brin bazowali na ogromnej wiedzy z zakresu informatyki, natomiast Donald Trump na doświadczeniu pokoleniowym z sektora nieruchomości.

W ramach naszych zasobów możemy uwzględnić ich dwa podstawowe rodzaje. Są to zasoby miękkie i twarde, o których napiszemy w kolejnym artykule.

Opracowano na podstawie: R. Hoffman, B. Casnocha, Jesteś start-upem. Buduj swoją przyszłość, inwestuj
w siebie i realizuj się zawodowo, Wyd. Helion, Gliwice 2014.