Kolejną ważną kwestią, jaką należy uwzględnić w ramach budowania przewagi konkurencyjnej są aspiracje i wartości. Pod pojęciem aspiracji rozumie się nasze plany, pragnienia, wizje i pomysły na przyszłość (niezależnie od panujących warunków zewnętrznych – rzeczywistości rynkowej, czy stanu naszych zasobów). W procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej istotne są także wartości jakie wyznajemy. Jest to przede wszystkim to, co liczy się dla nas w życiu najbardziej. Bardzo ciężko jest zrealizować wszystkie swoje aspiracje i wcielić w życie wyznawane wartości. Wartym w tym przypadku nadmienienia jest fakt, iż zarówno aspiracje jak i wartości są kategorią dynamiczną i tym samym zmieniają się w czasie. Jednakże pomimo tych zmian musimy mieć określony kierunek w jakim podążamy. Nasza lokalizacja może się zmieniać pod warunkiem, że obrany kierunek będzie względnie stały. Zwiększa to nasze szanse na realizację swoich założeń i budowanie przewagi konkurencyjnej.

Aspiracje i wartości stanowią istotne źródło zawodowej przewagi konkurencyjnej. Pierwszym i chyba najważniejszym argumentem uzasadniającym tą tezę jest fakt, iż kierując się tymi dwoma wyznacznikami robimy to, na czym nam naprawdę zależy. Od zawsze pasjai fascynacja tym, czym się zajmujemy, były gwarantem osiągana lepszych wynikówi wykazywania się większą wytrwałością.

Opracowano na podstawie: R. Hoffman, B. Casnocha, Jesteś start-upem. Buduj swoją przyszłość, inwestuj
w siebie i realizuj się zawodowo, Wyd. Helion, Gliwice 2014.