W ostatnich publikacjach B.I.R.S. już był poruszany temat modeli biznesowych – ich celu, założeń, rodzajów. W niniejszym krótkim artykule chcielibyśmy w szczególny sposób przedstawić model biznesowy internacjonalizacji.

Aktualnie dużo się mówi o internacjonalizacji. Firmy polskie aktywnie zaczęły się przygotowywać i angażować w ekspansję na rynki zagraniczne. A to w bardzo dużej mierze za sprawą możliwości dofinansowania unijnego w ramach m.in. na przykład Programu Polska Wschodnia 2014-2020. Jednym z elementów wniosku o takie dofinansowanie jest przygotowanie i przedstawienie modelu biznesowego. Dokument Modelu Biznesowego to swego rodzaju formularz, po wypełnieniu którego powstaje skompresowane kompendium strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa przed internacjonalizacją, a także docelowy obraz po ekspansji przedsiębiorstwa za granicę. Jest to bardzo dobra metoda przy okazji odświeżenia m.in. takich założeń jak misja i wizja przedsiębiorstwa, historia dotychczasowej strategii internacjonalizacji (o ile firma już funkcjonuje na rynkach zagranicznych), jak też wiedzy o kluczowych działaniach, wartościach i relacjach z klientami. Jak często odświeżamy takie informacje o naszym przedsiębiorstwie?

Natomiast celem przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji oczywiście nie jest przypomnienie o podwalinach naszego biznesu, a przede wszystkich odpowiedź na pytanie jaka jest wizja, pomysł i plan na rozwinięcie naszego biznesu poprzez wejście na rynki zagraniczne. Jest to obraz sytuacji przed i po tym kroku i tej decyzji. Co jest ważne? Nie będziemy rozwijali konkretnych punktów zawierających się w dokumencie Modelu Biznesowego (tak naprawdę każdy może się z nimi zapoznać w dokumentach załączonych na stronie PARP: www.parp.gov.pl), ale ze swojej strony chcielibyśmy podkreślić następujące elementy – po pierwsze, warto poświęcić trochę czasu na wybór rynków docelowych. Wybór rynków definiuje nam całą strategię, planowanie odpowiednich zasobów, kluczowych przychodów i kosztów, potencjalną reorganizację przedsiębiorstwa bądź jego określonych działów. Z tego powodu warto zbadać potencjalne rynki, przygotować pewne prognozy i scenariusze by dokonać najlepszego wyboru. Po drugie, zastanowić się które produkty z portfolio warto wprowadzać na wybrane rynki zagraniczne. Nie obowiązkowo muszą to być wszystkie produkty i usługi, ich wprowadzenie może być też stopniowe. Tak więc na początek można wejść na rynki zagraniczne z produktami, dla których jest prognozowany największy potencjał pod kątem sprzedaży na tych rynkach, a następnie wprowadzać kolejne produkty. Po trzecie, dobrze jest zaplanować i rozpisać harmonogram rzeczowo-kosztowy, który zawiera listę konkretnych działań wraz z ich terminem wykonania oraz środkami pieniężnymi przeznaczonymi na to działanie. Jest to plan działań, który pomaga ustrukturyzować poszczególne etapy strategii zawarte w modelu biznesowym na konkretne prace/kroki/działania – a więc swego rodzaju instrukcja obsługi modelu internacjonalizacji.

Czy jest coś jeszcze o czym warto pamiętać? Pozostałe rekomendacje zostały opisane w artykule pt. „Tworzenie modeli biznesowych” – natomiast chcielibyśmy jeszcze raz zwrócić uwagę, że podczas tworzenia modeli biznesowych, a w tym modelu internacjonalizacji, nie warto myśleć w kategoriach „zrobię to sam” – warto zasięgnąć opinii, pracy i doświadczenia agencji doradczej. Naprawdę bardzo wiele można zyskać!

Do Państwa usług…

                                                               … zespół B.I.R.S. Internationalization