Powoływanie sztabu kryzysowego i opracowywanie możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji

W przypadku dysponowania wystarczającymi zasobami ludzkimi wskazane jest stworzenie sztabu kryzysowego, w skład którego będą wchodzić pracownicy odpowiedzialni za kluczowe procesy w organizacji. Do takich osób można zaliczyć np. szefów sprzedaży i marketingu, działu IT oraz HR. Przydatne będzie również uczestnictwo osoby posiadającej zdolności analityczne, która na bieżąco będzie dokonywać przeglądu sytuacji rynkowej, prasy, będzie szukać nowych informacji oraz możliwości działań naprawczych. Konieczne jest także wyznaczenie osoby, do obowiązków której należeć będzie funkcjonowanie  na pierwszej linii kontaktu z klientami.

Powołany sztab powinien zidentyfikować  największe zagrożenia dla firmy. Następnie konieczne jest stworzenie odpowiednich scenariuszy rozwoju sytuacji (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych). Bardzo ważnym elementem pracy sztabu kryzysowego jest analizowanie na bieżąco sygnałów z rynku, które pochodzą wyłącznie z wiarygodnych oraz zaufanych źródeł. Na podstawie tych sygnałów należy modyfikować opracowane scenariusze i  dostosowywać je do aktualnej sytuacji rynkowej.

Opracowanie scenariuszy pozwoli wskazać konsekwencje podejmowanych przez nas strategicznych decyzji w zależności od warunków, w jakich zostały one podjęte. Podczas tworzenia scenariuszy powinno się zakładać, że aktualna sytuacja na rynku jest poważnym kryzysem i charakteryzuje się znaczną niepewnością strategiczną. Pomocne okażą się dostępne analizy aktualnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej w postaci raportów rynkowych, prognoz PKB, prognoz stóp procentowych, bezrobocia, inflacji, nastrojów konsumenckich itd. Należy je jednak uzupełnić o informacje branżowe uzyskiwane od kontrahentów czy też klientów końcowych.

Wszystkie podejmowane strategiczne decyzje powinny być zestawiane z opracowanymi scenariuszami. Jeśli konkretny scenariusz wskazuje, że dana decyzja jest nieadekwatna do panujących warunków, wówczas należy szukać alternatywy.

Opracowano na podstawie materiałów PARP.