Skuteczny plan na budowanie przewagi konkurencyjnej uwzględnia zależności między tytułowymi elementami i ich dopasowanie. Przykładem ważnej roli, jaką odgrywająte zależności i dopasowanie może być fakt, iż pewne kluczowe dla nas umiejętności (zasoby) będące równocześnie naszą pasją (przejaw aspiracji) wcale nie muszą zyskać zainteresowania ze strony rynku (rzeczywistość rynkowa). Jeśli nawet rynek potrzebuje takich zasobów (a niekoniecznie musi być na nie popyt), to musimy pamiętać, że zawsze może znaleźć się ktoś, kto zrobi to równie dobrze, a nawet lepiej i/bądź za niższą cenę. Nie możemy w takich okolicznościach liczyć na przewagę konkurencyjną. Musimy pamiętać, że realizowanie naszych pasji niekoniecznie doprowadzi nas do sukcesu. Możemy bowiem robić coś z wielką pasją i poświęcać się temu w całości, a jednak inni dalej mogą robićto lepiej od nas. Poza tym możemy poświęcać się pasji, na którą nie ma popytu ze strony rynku.

Nie oznacza to jednak, że zawsze musimy przeceniać rzeczywistość rynkową i się nią kierować. To, że na rynku istnieją deficytowe profesje, nie oznacza wcale, że jeśli zdecydujemy się nimi zajmować, to będziemy w nich konkurencyjni. Robienie czegoś bez zaangażowania i pasji również nie przynosi pozytywnych efektów. Dlatego tak ważne jest dopasowanie wszystkich elementów takich, jak nasze zasoby, aspiracje, wartościi rzeczywistość rynkowa.

Opracowano na podstawie: R. Hoffman, B. Casnocha, Jesteś start-upem. Buduj swoją przyszłość, inwestuj
w siebie i realizuj się zawodowo, Wyd. Helion, Gliwice 2014.