Strategia przedsiębiorstwa wyznacza nie tylko dalekosiężny i długoterminowy kierunek działania, ale też określa czynności i operacyjne działania, które należy wykonać by osiągnąć cele danej strategii. Gdy jesteśmy świadomi na czym polega nasza strategia wiemy co powinniśmy robić, jakie decyzje podejmować, z czego zrezygnować, jakiego ryzyka się podjąć. Jeżeli tak to działa w naszej firmie – możemy ręczyć, że cele będą osiągnięte, a z osiągniętych wyników wszyscy będą mniej lub bardziej, ale zadowoleni.

W momencie kiedy podejmujemy się działań, w skutek których cele nie są osiągane, coś się dzieje nie po naszej myśli, to oprócz szukania przyczyny w mikro- i makro- otoczeniu naszego przedsiębiorstwa, zastanówmy się czy aby na pewno pamiętamy na czym polega nasza strategia i czy ona wraz z podejmowanymi przez nas działaniami korelują ze sobą. To jest najważniejsza myśl, którą staramy się za każdym razem przekazywać naszym Klientom.

Powyższe może po prostu posłużyć jako odpowiedź na częste pytania osób zarządzających: „Przecież robimy wszystko, mamy plan działania, wdrażamy różne programy naprawcze i nie tylko i nic z tego! Dlaczego?”. Uśmierzyć chwilowo ból nie oznacza wyleczyć choroby, tak więc nasze działania mają nie przykryć pewnych niedociągnięć i kłopotów organizacji tylko skutecznie wyprowadzić ją na tory działań, które uwieńczą się dobrymi wynikami i osiągniętymi celami.

 

Zespół B.I.R.S.