Wejście na obcy rynek wiąże się nie tylko z aspektami prawnymi, formalnymi, administracyjnymi, ekonomicznymi, kadrowymi, ale także z wieloma innymi, które zależą od branży, produktu bądź usługi, a nawet najzwyczajniej – pewnych okoliczności, w których zaistnieje tu i teraz dana firma lub przedsiębiorca, który podjął się wyzwania internacjonalizacji swojego biznesu.

Każdy kto decyduje się na rozszerzenie swojej działalności za granicą myśli w pierwszej kolejności o tym jak poprawnie z punktu widzenia prawnego założyć działalność w odpowiednich instancjach obowiązujących w danym kraju (KRS/CEIDG, US, ZUS i in). Jednym z kolejnych etapów jest uporządkowanie kwestii rachunkowo-księgowej. Do tego dochodzi wybór odpowiedniego banku dla rachunku firmowego. Powstaje także pytanie jak z miejscem prowadzenia działalności/biurem? Jak znaleźć/rekrutować pracowników do mojej nowej firmy na zagranicznym rynku? Co z marketingiem/reklamą mojego produktu bądź usługi? Skąd znaleźć klientów, żeby w końcu generować przychody z poniesionych kosztów na zakotwiczenie mojej działalności? Jak załatwiać te wszystkie sprawy jeżeli nie ma możliwości stałego przebywania w danym kraju? A kwestie wizowe i prawa do przebywania na terytorium innego kraju? Dochodzą do tego kwestie językowe, kulturowe i podejścia do prowadzenia biznesu w danym kraju. Z tyloma aspektami musi się uporać osoba lub zespół, którego zadaniem jest wprowadzanie działalności za granicą.

Gdzie szukać pomocy i porad? Jak zoptymalizować koszty obsługi wszystkich tych aspektów przez odpowiednich specjalistów i profesjonalistów? Czy można w ramach jednej firmy otrzymać wszechstronną pomoc w tym zakresie? – Można. Zespół, w skład którego wchodzą specjaliści z wszystkich tych dziedzin są w stanie kompleksowo zająć się zapoczątkowaniem działalności na terytorium innego kraju. Taki zespół ponosi odpowiedzialność za sprawny przebieg wszystkich formalności, tak żeby firma budująca swoje fundamenty na rynku zagranicznym mogła rozpocząć swój cykl życia, rozwijać się i zacząć tworzyć wartość dodaną dla wszystkich swoich interesariuszy.

Polecamy się Państwu i my – zespół B.I.R.S. Jesteśmy w stanie pomóc Państwu przełożyć koncepcję Państwa firmy za granicą z papieru na otaczającą rzeczywistość, od momentu oficjalnego założenia działalności aż po pierwsze zrealizowane zlecenia i wystawione Państwa klientom faktury. Tak, jesteśmy odpowiedzialni za Wasz sukces i chcemy brać w nim udział.

Irina Bobin, Strategic Business Intelligence and Internationalization Expert