W pierwszej części publikacji poświęconej tematyce strategii biznesowej, a w tym strategii internacjonalizacji, poruszyliśmy temat zasadności istnienia strategii, jej celu dla organizacji. W tej publikacji poruszymy krótko jakie konkretnie tematy poruszane są w strategii internacjonalizacji. Na jakie szczegółowe pytania ona odpowiada.

Tak naprawdę to jakie pytania postawimy przed tworzeniem strategii głównie zależy od nas samych. Natomiast wyróżnia się 5 zasadniczych kwestii, które można rozwinąć i opracować do nich dodatkowe pytania i zagadnienia.

Po pierwsze w strategii internacjonalizacji nie powinno zabraknąć szczegółowej analizy rynku danej branży (na wybranym rynku perspektywicznym). Ma się tu na uwadze wartość tego rynku, dynamikę wzrostu, trendy konsumenckie, prognozy rozwoju i in.

Po drugie – należy kompleksowo zanalizować makrootoczenie danego rynku składające się z analizy czynników oddziałujących na ten rynek. Ponadto, należy pamiętać także o estymacji trendów.

Kolejnym ważnym aspektem w strategii internacjonalizacji jest informacja o konkurencji na danym rynku zagranicznym. A więc pełna identyfikacja innych graczy na tym rynku wraz z ich udziałami, krótką historią, prognozami rozwoju itd.

W następnym kroku należy głęboko sięgnąć po wiedzę w zakresie obowiązujących norm prawnych, które będą regulowały naszą działalność na wybranych rynkach zagranicznych. Ponadto, można pokusić się o opracowanie planowanych scenariuszy rozwiązań prawnych, by być przygotowanym na różne sytuacje prawno-biznesowe.

Gdy poznaliśmy już jak można działać na danym rynku, warto przygotować wstępną strategię wejścia na ten rynek. W tym miejscu warto opracować plan marketingowy na zasadzie (minimum) 4P, a więc opracować strategię produktową, cenową, dystrybucyjną, reklamową.

Przedstawiliśmy krótki plan najważniejszych punktów w strategii internacjonalizacji, natomiast należy pamiętać, że to nie jest lista zamknięta, a raczej shortlist -> planu minimum. Planem, który w sposób bardzo rozwinięty przedstawia strategię internacjonalizacji, jest Model Biznesowy, o którym pisaliśmy wcześniej. Pamiętajmy jednakże, że Model Biznesowy to nie strategia. Poniekąd Model Biznesowy wywodzi się ze strategii, więc jeżeli chcemy być skuteczni musimy mieć opracowany i jeden, i drugi dokument.

A jak przygotować strategię biznesową? O czym należy pamiętać podczas przygotowywania treści do tego dokumentu – powiemy w dalszej części publikacji poświęconej tej tematyce.

 

 

B.I.R.S.