Każde mniejsze bądź większe przedsiębiorstwo posiada swoją strategię biznesową. W niektórych organizacjach jest to osobny dokument, w mniejszych firmach – nawet jeżeli nie jest spisana w postaci konkretnego dokumentu – na pewno jest dobrze znana dla osób sterujących tym biznesem. Dlaczego jest ona tak ważna?

Strategia to kierunek, za którym podąża biznes. Strategia odpowiada na zasadnicze pytania takie jak: po co ten biznes istnieje? Kim są jego klienci? Co jest dla nas sukcesem? Jakie czynniki na niego oddziałowują? Co jest jego silną i słabą stroną? Jakie szanse i zagrożenia występują na rynku, na którym chcemy zaistnieć? Tych pytań jest jeszcze więcej. Jak można zauważyć, te pytania dotyczą każdego rodzaju działalności, każdej branży, mniejszego i większego biznesu. Jest to ogólne rozeznanie  – zasadnicze punkty na mapie, żebyśmy wiedzieli gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, a kto nas otacza.

Strategia może dotyczyć jak całokształtu istnienia danego biznesu (swego rodzaju credo firmy) jak też konkretnego obszaru, na przykład strategia marketingowa/strategia finansowa/strategia internacjonalizacji.  W każdym przypadku odpowiada na najważniejsze pytania danego zagadnienia, jest to rodzaj planu działania. W tym miejscu należy zaznaczyć, że plan strategiczny bardzo różni się od planu taktycznego czy też operacyjnego – te ostatnie przedstawiają działania na niższych szczeblach struktur przedsiębiorstwa i organizacji. To strategia i plan strategiczny nadają kierunek i charakter dalszym działaniom i planom.

W naszych publikacjach będziemy się koncentrowali na strategii internacjonalizacji, a więc skonkretyzowanej merytorycznie części funkcjonowania firmy. Z całą pewnością firmy działające na rynkach zagranicznych bądź też celujących do tego by wejść na rynki zagraniczne posiada bądź tworzy strategię internacjonalizacji. Na czym ona polega? Odpowiemy w kolejnych naszych publikacjach.

 

B.I.R.S.