Koniec roku to dla wielu firm czas, w którym pilnie są wykonywane zadania w ramach tegorocznego planu, ale także są planowane zadania na nadchodzący rok. Warto się zastanowić nad aktywnościami w kierunku wyjścia na rynki zagraniczne, bądź też – jeżeli już jesteśmy firmą działają na rynkach zagranicznych – o optymalizacji działań na tych rynkach.

Optymalizacja międzynarodowej działalności firmy często, choć nie zawsze, wiąże się z działaniem de-internacjonalizacji, a więc ograniczeniem funkcjonowania firmy na rynku zagranicznym. Jest to niezmiernie aktualne dzisiaj, w dobie tak zmiennych i niepewnych sytuacji. Nie mniej jednak dla niektórych branż to także czas na rozkwit i szansa na zdobywanie coraz to kolejnych rynków w produktem bądź usługą, którego potrzebują konsumenci w tych czasach.

Warto się nad tym pochylić a po poradę zwrócić się do nas!