Każdy przedsiębiorca pragnący wyjść ze swoim pomysłem na rynek mimowolnie stawiany jest przed odpowiedzią na fundamentalne pytanie: jaki rodzaj działalności  będzie najlepszy dla mojego pomysłu biznesowego? Musi dokonać jednoznacznego wyboru formy prawnej nowego przedsiębiorstwa spośród rozwiązań oferowanych mu na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Kodeksu Cywilnego czy Kodeksu Spółek Handlowych. Odpowiedź nie wydaje się być prosta zważywszy, że na jednej szali postawiona jest dalsza przyszłość przedsięwzięcia jak również stopień osobistego ryzyka  właściciela wyrażony w sposobie podejmowania decyzji, funkcjonowania firmy, jej opodatkowaniu, jak również odpowiedzialności za długi. W podjęciu m.in. tej decyzji jak i wskazaniu wszelkich ryzyk związanych z założeniem działalności służą pomocą eksperci B.I.R.S. Poświęcając swój czas na analizę proponowanego przez Państwa modelu biznesowego nowej działalności zaproponujemy najbardziej korzystne, legalne i bezpieczne rozwiązania wejścia na rynek.

W kontekście omawianej tematyki nie bez znaczenia jest wielkość oraz zakres działalności planowanej firmy, jak również forma jej finansowania. Przy małych działalnościach zalecane jest prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, większe natomiast powinny być prowadzone w  formie spółek. Spółki stanowią zgrupowanie osób lub kapitału, a źródłem ich powstania jest umowa między wspólnikami. Różnią się między sobą przede wszystkim ze względu na zakres odpowiedzialności właścicieli/współwłaścicieli za zobowiązania spółki oraz podlegają reżimom różnych gałęzi prawa. Niniejszy artykuł zapoczątkowuje cykl związany z formami prawnymi działalności przedsiębiorcy w Polsce. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę jednoosobowej działalności gospodarczej. Jej wady i zalety.

Dla małych przedsiębiorstw, w których występuje tylko jeden właściciel najdogodniejszym rozwiązaniem jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Jest ona najprostszą legalną formą prowadzenia działalności na terytorium Polski. Rejestracja takiej działalności jest bezpłatna. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nowy przedsiębiorca decyduje się na rejestrację w Urzędzie Skarbowym jako czynny płatnik podatku od towarów i usług  (VAT). Wprowadzona przez ustawodawcę zmiana zakłada, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest z reguły bezpłatna tj. obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Jednakże przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej można szybko ją zarejestrować, nawet przez Internet, w trybie zdalnym i szybko zlikwidować. W tym celu należy jednak posiadać profil zaufany ePUAP lub certyfikat kwalifikowany, czyli podpis elektroniczny do weryfikacji tożsamości przedsiębiorcy w systemach elektronicznych urzędów. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca musi liczyć się również z pewnymi wadami takiej formy prawnej prowadzenia firmy. Przede wszystkim, przedsiębiorca ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie należności i zobowiązania wynikające z działalności. Płynność finansowa jednoosobowej firmy jest uzależniona od kapitału początkowego przedsiębiorcy, który odpowiada za wszelkie zobowiązania całym swoim majątkiem. W dalszej części cyklu opiszemy założenia spółek cywilnych oraz handlowych.

Robert Sajnacki, Business and Law Expert