Po tym jak etap formalnego wprowadzenia firmy za granicę jej proces internacjonalizacji nie kończy się, a tak naprawdę dopiero się zaczyna. Wprowadzenie firmy na rynek zagraniczny jako podmiotu biznesowego nie jest trudne. Dosyć często trudności są napotykane na etapie zarządzania sprzedażą i działaniami marketingowymi związanymi z danym produktem bądź usługą na rynku zagranicznym. Tak więc często zasadniczym pytaniem jest nie pytanie: „jak wejść na rynek zagraniczny?” a tylko „jak funkcjonować na tym rynku?”. Ekspansja zagraniczna nie będzie miała sensu jeżeli poprzestaniemy nasze działania tylko na etapie formalnego założenia/wdrożenia działalności za granicą bez bardzo istotnego etapu rozpoczęcia aktywnego działania w zakresie sprzedaży oraz marketingu.

Jak zaplanować działania marketingowe za granicą? Przede wszystkim ważne jest mieć świadomość, że te działania muszą być dobrze dopasowane do realiów zagranicznych. A więc te działania, które się sprawdzają dla naszego rynku mogą nie do końca być skuteczne na rynku zagranicznym, w którym chcemy zaistnieć. Wiele zależy od samego produktu i usługi, który wdrażamy na nowym rynku. Jeżeli jest on na tyle uniwersalny, że nie wymaga jakichkolwiek zmian ze względu na uwarunkowania rynkowe, to zapewne i działania marketingowe nie będą wymagały dużych zmian i dopasowania. Natomiast nawet i w tym przypadku należy zachować ostrożność i upewnić się czy aby na pewno danym sposobem dotrzemy do naszej grupy docelowej.

Marketing posunął się bardzo mocno do przodu i nieustannie się rozwija co daje dużą paletę rozmaitych działań w celu dotarcia do konsumenta z naszą ofertą. Jest z czego wybierać! Klucz to zdefiniowanie KCS (Kluczowych Czynników Sukcesu), na podstawie których określimy które działania są najlepsze i warte naszej uwagi i inwestycji. Warto poświęcić uwagę na określenie tych czynników – kryteriów. Będą one ważne nie tylko dla podjęcia decyzji odnośnie działań marketingowych, ale także sprzedażowych i innych, mających wpływ na sukces naszej działalności za granicą.

Celem niniejszego artykułu nie było wymienienie konkretnych działań marketingowych, gdyż ich jest naprawdę bardzo dużo i nie da się konkretnych działań przypisać dla konkretnych rynków, gdyż jest to zależne od branży, dziedziny naszego biznesu. Natomiast za cel postawiliśmy sobie uświadomienie, że nie warto pewnych działań przekładać z jednego rynku na drugi – jest to sprawa bardzo indywidualna. Takich analiz dokonujemy bardzo dużo i przekonaliśmy się, że działania marketingowe są zależne od rynku na którym funkcjonujemy lub chcemy funkcjonować.

 

Zespół B.I.R.S.