Dystans psychiczny w internacjonalizacji to akademickie pojęcie i ujęcie czynników, które powodują, że mamy obawy i przesłanki ku temu, żeby nie podejmować się działań dotyczących ekspansji zagranicznej. Jest to bariera będąca zarazem katalizatorem naszej gotowości wobec działań umiędzynarodowienia naszego biznesu, jak też zagrożeniem, że mimo gotowości czynniki psychiczne przeważą i spowodują, że finalnie zrezygnujemy z wejścia na rynki zagraniczne. Tak naprawdę ten dystans psychiczny występuje w każdej organizacji/u każdego przedsiębiorcy, pytanie jak bardzo duży on jest i jak duży ma wpływ na podejmowanie naszych decyzji związanych z internacjonalizacją.

Możemy go skrócić dzięki lepszemu poznaniu rynków jak też na które planujemy wejść, podnoszeniu kompetencji osób zarządzających tym procesem. Jesteśmy w stanie świadomie zarządzać dystansem psychicznym w procesie internacjonalizacji. Dzięki temu będziemy bardziej pewni swoich decyzji i najbardziej dalekie rynki nie będą stanowiły dla nas bariery przed rozwojem swojego biznesu globalnie.

Zespół B.I.R.S.