Dlaczego tak naprawdę podejmujemy decyzję odnośnie umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa? Skąd powstaje pomysł, że warto wyjść poza swój rynek macierzysty? Jest wiele motywów i powodów i każde przedsiębiorstwo to inny przypadek. W literaturze naukowej wyróżniamy te oto motywy internacjonalizacji:

  • Rynkowe -> otwarcie nowych rynków, chęć wyprzedzenia konkurentów, zwiększenie udziału w rynkach już zajmowanych;
  • Kosztowe -> obniżenie kosztów produkcji poprzez znalezienie kraju o niższych kosztach pracy, tańszych surowcach, niższych podatkach; podejmowanie inwestycji bezpośrednich w tych krajach gdzie będzie to po prostu tańsze; chodzi głównie o poprawienie rentowności firmy;
  • Zaopatrzeniowe -> gdy surowce/materiały są droższe w kraju macierzystym niż za granicą albo, gdy ich brakuje czy też są nałożone na nie przepisy szczególne, utrudniające dokonywanie transakcji;
  • Polityczne -> jaka jest polityka państwa w zakresie wspierania eksportu, polityka podatkowa, polityka państwa w zakresie regulacji związanych z wytwarzaniem niektórych produktów oraz z ochroną środowiska; poziom zaawansowania rozwoju danego państwa.

Ponadto można wymienić również takie oto motywy i makro czynniki:

  • Procesy globalizacji i integracji z UE;
  • Postęp naukowo-techniczny;
  • Konkurencja międzynarodowa;
  • Polityka ekonomiczna państwa;
  • Istnienie tzw. piątej swobody –> swoboda przepływu wiedzy i zwiększenie mobilności naukowców.

Który z tych motywów zadziałał w Państwa przypadku? Z całą pewnością kilka – gdyż tak naprawdę nie da się wyodrębnić jednego konkretnego czynniku, zazwyczaj kilka jednocześnie funkcjonują i zachęcają do podjęcia strategii ekspansji zagranicznej.

Natomiast jeżeli Państwo nie jesteście pewni bądź decyzje są na etapie klarowania się – zapraszamy do kontaktu z nami – znajdziemy tę motywację wspólnie i w należyty sposób przygotujemy cały proces!

 

Zespół B.I.R.S.