Zapewne intrygującą jest nazwa niniejszego krótkiego artykułu, nawiązującego do wywiadu biznesowego. Tak, dokładnie, takim detektywem w firmie jest osoba odpowiedzialna za wywiad biznesowy/konkurencyjny/strategiczny w danej organizacji. Coraz więcej organizacji inwestuje w posiadanie takiego stanowiska jak też nawet całego niedużego działu, który będzie swego rodzaju biurem detektywistycznym firmy.

Co to dokładnie znaczy? Zadaniem takiej osoby bądź też działu jest analizowanie pewnych istotnych wydarzeń w firmie z punktu widzenia poznania przyczyny ich powstania, wpływu na funkcjonowanie organizacji, prognoza skutków tego wydarzenia oraz rekomendacja działań. Tak więc na przykład w przypadku nagłego spadku sprzedaży, kiedy dział sprzedaży/dział marketingu/dział kontrolingu – każdy ze swojej strony – analizuje co się wydarzyło w ich procesach, takie „biuro detektywistyczne” analizuje problem nie tylko z takiego mikro- punktu widzenia, ale także analizuje całe makrootoczenie, które mogło mieć najbardziej znaczący wpływ na to dane zdarzenie. Być może to nie nasz produkt jest wadliwy i nie sprzedaje się, być może to nie przyczyna w nadmiernych zasobach ludzkich, ale być może przeoczyliśmy jakiegoś ważnego gracza na rynku, może wszedł na rynek produkt alternatywny do naszego i nie potraktowaliśmy go jako poważnego konkurenta? Tak więc osoba odpowiedzialna za wywiad biznesowy ma za zadanie pozyskać jak najwięcej informacji o danym zdarzeniu, za pomocą odpowiednich narzędzi przeanalizować tę sytuację, ułożyć prognozę dalszego rozwoju sytuacji oraz przygotować rekomendacje jak zapobiec/co zrobić/jak działać. Taka osoba jest tak naprawdę do pomocy dla każdego działu w firmie – jest to swego rodzaju instytucja, która chłodnym okiem może spojrzeć na problem z zewnątrz i przygotować program zaradczy.

Ponadto, należy pamiętać, ze zadaniem takiej osoby bądź działu jest też monitorowanie otoczenia non-stop, by zapobiegać potencjalnym zagrożeniom i odpowiednio wcześniej reagować, informować, komunikować o powstającym problemie.

Zachęcamy naszych Klientów do posiadania w swoich zespołach takiej osoby bądź też skorzystania z usług wywiadu biznesowego firm doradczych. Chętnie się podejmiemy współpracy!

B.I.R.S.