Trudno na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, jednakże w opinii ekspertów każda tak ważna decyzji musi być uwarunkowana wyłącznie racjonalnymi powodami i poparta skrupulatnymi kalkulacjami. Uważa się, że zwolnienia powinny być stosowane tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i uzasadnione ze strategicznego punktu widzenia.

Należy mieć na uwadze, że zbyt duża redukcja zatrudnienia może okazać się w dłuższej perspektywie destruktywna. Może się bowiem okazać, że po zakończeniu pandemii niemożliwe będzie skuteczne odbudowanie sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, ze względu na zbyt duże braki kadrowe. Nie będzie bowiem ono dysponować wystarczającymi zasobami w celu zaspokojenia odradzającego się popytu. Taka sytuacja może skutkować wyparciem z rynku przez inne bardziej ekspansywne organizacje. Należy mieć na uwadze, że np. wznowienie produkcji okazuje się często dużo bardziej skomplikowane, niż jej wygaszenie.

Bardzo ważne jest również, aby przed podjęciem decyzji o redukcji etatu zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi. Jeśli jednak podejmiemy już taką decyzję i nie koliduje ona z obowiązującym prawem wówczas możemy zastosować redukcję punktową – czyli pojedynczych pracowników, którzy są najmniej przydatni dla naszej firmy. Jeśli jednak takie „doraźne” rozwiązanie nie będzie wystarczające, wówczas konieczne jest rozważenie kolejnych zwolnień. Należy jednak zrobić to w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu naruszyć zarówno strukturę firmy, jak i jej model biznesowy.

Opracowano na podstawie materiałów PARP.