Na początku zacznijmy od tego, co to jest wersja beta. W dzisiejszych czasach nie ma chyba osoby, która nie spotkałaby się z tym sformułowaniem. Najczęściej, jednak nie wiemy dokładnie, co tak naprawdę ten termin oznacza. Wyczuwamy to intuicyjnie, ponieważ bardzo często korzystamy z wielu produktów (najczęściej sfery software). Ten mały napisbeta przypisany jest najczęściej serwisom oraz programom komputerowym. Oznacza przede wszystkim to, że jest to produkt gotowy do użycia, ale jednocześnie trwają jeszcze prace, które mają go systematycznie ulepszać. „Beta” oznacza uczestniczenie w procesie ustawicznego tworzenia. To ostatnie zdanie jest bardzo ważne, dlatego warto je zapamiętać.

Zgodnie z bardzo popularną definicją „wersja beta” jest to „ wczesna wersja programu bądź aplikacji, wyposażona w większość głównych funkcji, ale jeszcze nie ukończona. Bardzo często jest to tzw. wersja testowa skierowana do pewnej docelowej grupy ludzi w celu jej zbadania.

My również musimy starać się cały czas uczyć się i nie uznawać „nas” za „produkt” już skończony. Ciągłe doskonalenie jest gwarantem sukcesu. Każdy przedsiębiorca, w tym również TY, powinien unikać słowa „koniec” i zdawać sobie sprawę, że wybitni przedsiębiorcy oraz ich organizacje bardzo duży nacisk kładą na ustawiczny rozwój i pozostawanie w stanie wersji beta. Każdy z nas tak naprawdę stanowi niedokończony projekt. Nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nieświadomie rozwijamy się każdego dnia. Każde nowe doświadczenie powoduje, że stajemy się inni, bardzo często coraz „lepsi”.