Głównym zadaniem tej publikacji jest pokazanie, że otoczenie biznesowe nie jest jednorodne, a powstające co raz to nowe rodzaje klasyfikacji wskazują na wzrastające znaczenie analizy różnych podmiotów z otoczenia biznesowego.

O otoczeniu makro i mikro sporo się mówi. W pewien sposób łatwiej jest o informacje o makrootoczeniu, gdyż o jego czynnikach sporo się mówi – jesteśmy poniekąd „bombardowani” informacjami politycznymi, prawnymi, trendami społeczno-kulturowymi, pozostaje jedynie wybrać te informacje, które najbardziej dotyczą naszego biznesu. Informacje o mikrootoczeniu musimy raczej zdobywać sami – wynikają one z naszych badań i obserwacji. Informacje o klientach, konkurentach, dostawcach nie są takie jawne i z resztą nie zawsze odpowiednio dowartościowujemy ich znaczenie.

Niedawno coraz więcej uwagi poświęca się mezootoczeniu, a więc otoczeniu regionalnemu. Ma to duże znaczenie, gdyż czynniki ogólnokrajowe mogą wyglądać w poszczególnych regionach całkowicie inaczej. My też zwracamy uwagę, że mezootoczenie można rozpatrywać jako otoczenie wewnątrz sektora albo branży. Jak sama nazwa głosi, jest to coś pomiędzy makro i mikro i często może odgrywać dużo większą rolę niż tradycyjne dalsze i bliższe otoczenie. Informacje z otoczenia mezo, a więc regionalnego i sektorowego są dostępne i podobnie jak otoczenie makro wymaga jedynie odpowiedniej selekcji i dopasowania. Z tego też powodu zachęcamy do gromadzenia również informacji o otoczeniu wewnątrz branży, że móc jeszcze lepiej poruszać się w swoim biznesie.

Zespół B.I.R.S.