Poprzednio zaprezentowane analiza środowiskowa firmy, branży oraz grup strategicznych przedstawiają otoczenie bliższe i dalsze sektora, w którym funkcjonujemy, pozwala poznać naszą konkurencję, potencjalnych nowych graczy na rynku, zobaczyć szanse i zagrożenia, które na nim występują. Natomiast by jeszcze lepiej poznać konkurencję, móc w przybliżony sposób ocenić ruchy  i posunięcia konkurentów warto zastosować analizę poprzez teorię gier.

Jedną z metod użycia teorii gier jest metoda macierzy wypłat, a więc wybieramy konkurentów z naszego otoczenia, określamy ich strategię i potencjalne korzyści (wypłaty), na tej podstawie konstruujemy drzewa decyzyjne, które wskażą jakie nasze decyzje w tej i w innej sytuacji będą najbardziej optymalne. Występują trzy główne reguły budowania strategii w teorii gier: należy precyzyjnie określić przyszłe ruchy konkurenta, wyczuć sytuację na rynku i logikę zachowania konkurentów oraz móc odróżnić jednorazowe ruchy strategiczne od pewnego ciągu działań konkurencji. Należy także mieć na uwadze, że strategia konkurencji może być swego rodzaju sekwencją decyzji – podobnie jak w szachach – nie poprzestaje się na jednym zdarzeniu tylko jedna decyzje powoduje kolejne kroki itd. Tak więc nawet po tym jak udaje nam się przewidzieć ruch konkurenta zadajmy sobie pytanie czy aby na pewno wiemy czy gracz poprzestał na tym czy też nastąpią za chwilę kolejne kroki i działania.

Analiza strategiczna przez pryzmat teorii gier jest bardzo ciekawa i każdorazowo przeprowadzamy ją z współpracującymi z nami firmami – jest to świetne doświadczenie i bardzo dobre narzędzie doradcze.  Polecamy!

 

Zespół B.I.R.S.