Analiza grup strategicznych wiąże się z analizą sektorową, a ta z kolei zawiera się w dwóch głównych pytaniach (wg K. Obłója „Strategia organizacji”):

  • Czy i jak przyjęta przez daną firmę strategia działania wpłynie na ogólną dynamikę w branży: czy poprawi sytuację tylko danej firmy, czy też pozostałych konkurentów?
  • Czy do sektora mogą wejść nowi agresywni konkurenci, jakie to będą firmy i w jaki sposób najprawdopodobniej wejdą do sektora (np. przez akwizycję lub dywersyfikację produktową)?

Dobrym przykładem w przypadku pytania pierwszego jest strategia wojny cenowej przyjęta przez jedną z firm – skutkuje ona zmianą polityki cenowej w całym sektorze. Drugie pytanie natomiast jest odzwierciedleniem stabilności  sytuacji konkurencyjnej w danym sektorze.

Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy konkurenci/gracze danego sektora są naszymi konkurentami bezpośrednimi i ich strategie mają wpływ na nasze „samopoczucie biznesowe”. Interesować nas będą konkretne grupy konkurentów – grupy strategiczne. Upraszczając wszelkie definicje pojęcia „grupa strategiczna” mówimy po prostu o grupie firm będących podobnymi do naszej firmy, stosujące podobne strategie produktowe/cenowe/marketingowe i in., w pewnym sensie mające podobną historię, misję oraz wizję swojego przedsiębiorstwa. Łatwiej jest budować własną strategię kierując się tym co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu konkurentów, niż biorąc pod uwagę wszystkich możliwych graczy danego sektora.

Analiza tych grup może sprowadzać się tak naprawdę do wielu pytań, w zależności od tego co nas w tym momencie najbardziej interesuje i do czego chcemy wykorzystać daną analizę. Niniejszą krótką publikacją chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt istnienia takiego pojęcia i używanej przez naszych specjalistów analizy. Ważne jest oczywiście właściwe pogrupowanie graczy sektora w odpowiednie grupy strategiczne. Ale po tym jak zostanie to dokonane będziemy w stanie zbudować naszą strategię jak najbardziej optymalnie, racjonalnie i właściwie.

 

Zespół B.I.R.S.